Preduvjeti

Potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete prije instalacije ERA virtualnog uređaja:

Morate koristiti podržani hipervizor.

Provjerite je li gostujući operacijski sustav (ako se koristi hostirani supervizor, npr. VMware Workstation/Player ili Oracle VirtualBox) podržan.

VT mora biti aktiviran u glavnom sustavu BIOS. Ova se funkcija može zvati VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX ili Virtual Machine Extensions. Ova se postavka obično nalazi na sigurnosnom zaslonu BIOS-a. Lokacija te postavke ovisi o proizvođaču sustava.

Provjerite je li veza mrežnog adaptera na vašem virtualnom računalu postavljena na Bridged (ili na NAT). Tijekom konfiguracije uređaja ERA VA možete odrediti mrežne postavke, uključujući pojedinosti domene, kako bi se zadatak sinkronizacije statičke grupe pravilno izvršio.

Ako se koristite načinom NAT, na virtualnom računalu mora se konfigurirati prosljeđivanje portova kako bi se omogućio pristup ERA sustavu preko mreže. Portovi kojima je potrebno prosljeđivanje prikazuju se u prozoru konzole vašeg uređaja ERA VA nakon što ga instalirate i konfigurirate.

<%PS%> U virtualnom uređaju podržana su samo okruženja IPv4. Moguće je ručno postaviti okruženje IPv6, ali to okruženje nije podržano.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Preporučujemo da načinite snimku svog nedavno instaliranog i konfiguriranog uređaja ERA VA i sinkronizirate ga sa servisom Active Directory. Preporučujemo da stvorite snapshot prije instaliranja servisa ERA Agent na klijentskim računalima.

ERA certifikati potrebni su da biste mogli instalirati servise ERA Proxy i ERA MDM ili ERA VAgentHost. Da biste stvorili ove certifikate koji šifriraju komunikaciju između ERA komponenti, morate imati pokrenutu instancu servisa ERA Server.