ERA serverski uređaj

Ovo je konfiguracijska stranica za ERA serverski uređaj. Sastoji od dvaju odjeljaka, Application i Networking properties. Ispunite sva obavezna polja (označena crveno). Po potrebi možete naznačiti dodatne konfiguracijske parametre.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ova vrsta ERA virtualnog uređaja pokreće ERA server na namjenskom virtualnom računalu. Ova se konfiguracija preporučuje za mreže kako malih tako i velikih poduzeća ovisno o potrebama.

Obavezna konfiguracijska polja za <%PS%> serverski uređaj:

Password – ova je lozinka važna jer će se upotrebljavati na virtualnom računalu, u <%PS%> bazi podataka, izdavatelju certifikata <%PS%> servera i <%PS%> web konzoli.

config_server_va

Iako to nije obavezno, preporučujemo da naznačite dodatne parametre. Primjer su pojedinosti o domeni, kontroloru domene, korisnički podaci za administratorski račun domene itd. To je korisno za akcije domene, na primjer sinkronizaciju.

Možete aktivirati i Apache HTTP proxy radi predmemoriranja aktualizacija. Odaberite potvrdni okvir uz stavku Enable HTTP forward proxy da biste aktivirali tu funkciju. Također možete aktivirati Apache HTTP proxy poslije. Pojedinosti pogledajte u odjeljku <%PS%> virtualni uređaj – najčešća pitanja.

icon_details_hoverNAPOMENA

Aktivacijom Apache HTTP proxyja automatski će se stvoriti pravila za sve ERA komponente.

enable_http_forward_proxy

Pridružite <%PS%> virtualni uređaj domeni

<%PS%> virtualni uređaj moguće je pridružiti domeni prilikom prve konfiguracije. Obavezna konfiguracijska polja za izvođenje te radnje:

Windows workgroup – radna grupa ili NETBIOS naziv domene za ovaj server, na primjer DOMAIN.

Windows domain – domena za ovaj server, na primjer domain.com.

Windows domain controller – domenski kontroler za ovaj server. Unesite IP adresu domenskog kontrolera.

Windows domain administrator – račun koji se upotrebljava za pridruživanje domeni.

Windows Domain administrator password – administratorska lozinka koja se upotrebljava za pridruživanje domeni.

DNS1 – server naziva domene za ovo virtualno računalo. Unesite IP adresu domenskog kontrolera.

Pregledajte naznačene konfiguracijske parametre. Provjerite ispravnost konfiguracije jer dodatna promjena konfiguracije nije moguća. Kliknite Submit.

Kada kliknete Submit, vidjet ćete sljedeće informacije:

va_server_config_after_submit

icon_details_hoverNAPOMENA

Nemojte osvježavati ovu stranicu u web pregledniku. Zatvorite karticu i idite na prozor ERA VA konzole.

U prozoru konzole vašeg ERA virtualnog uređaja prikazat će se informacije o statusu. Prikazat će se verzije ERA komponenata, kao i naziv hosta, IP adresa i broj porta za ERA server. Pojavit će se i adresa ERA web konzole u obliku https://[hostname] i https://[IP address].

va_server_console_window_configured

validation-status-icon-warning VAŽNO

Preporučujemo vam da stvorite snimku ili sigurnosnu kopiju virtualnog računala prije instalacije i povezivanja prvih ERA agenata.

U web preglednik unesite adresu ERA web konzole (kao u gornjem prikazu) i prijavite se na ERA web konzolu. Vaš naziv hosta i IP adresa vjerojatno će biti drukčiji. Gornji primjeri služe samo za ilustraciju. Kada se prijavite, možete početi upotrebljavati ESET Remote Administrator.