Webmin webové rozhraní

Webmin je webové rozhraní třetí strany, prostřednictvím kterého můžete snadno spravovat operační systém CentOS, na kterém běží ERA virtuální appliance. Webmin je určen pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s linuxovými distribucemi, protože umožňuje provádět akce v grafickém rozhraní místo terminálu.

Webmin si můžete stejně jako ERA Web Console zobrazit z jakéhokoli zařízení, které je připojené k internetu/síti a disponuje internetovým prohlížečem.

Aktuální verze Webminu je možné používat pro komerční i nekomerční použití zcela zdarma. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Webmin.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Webmin je součástí ERA virtuální appliance. Pokud jej chcete používat, nejprve jej musíte aktivovat. Po jeho aktivování se na úvodní obrazovce virtuální appliance zobrazí informace, že je Webmin aktivní a běží na portu 10000.

Přístup k Webminu:

Pro přístup k Webmin webovému rozhraní zadejte do internetového prohlížeče adresu ve formátu https://[nazev_nebo_ip_adresa_serveru]:10000.

Zadejte přihlašovací údaje:

ouživatelské jméno: root

ovýchozí heslo je eraadmin. Pokud jste si v průběhu prvotní konfigurace nastavili vlastní, zadejte vaše heslo.

webmin_login

Po úspěšném přihlášení se zobrazí Webmin nástěnka.