Aktualizace a migrace

Pomocí níže uvedených kroků můžete provést aktualizaci virtuální appliance, resp. ERA komponentu přenést na jiný server bez toho, že byste přišli o data.

1.Stáhněte si z webových stránek společnosti ESET aktuální era_appliance.ova nebo era_appliance.vhd.zip.

2.Nasaďte novou appliance do svého virtuálního prostředí.

3.Přemigrujte databázi z původní appliance a dokončete její konfiguraci.

4.Nakonfigurujte novou appliance prostřednictvím webového rozhraní.

V případě, že jste změnili IP adresu serveru, na existujícím ERA Serveru vytvořte politiku pro ERA Agenta a nastavte jim adresu nového nové ERA Serveru a přiřaďte ji všem zařízením.

icon_details_hoverPoznámka:

Původní server smažte až ve chvíli, kdy si budete jisti, že se k novému serveru připojili všichni agenti a nový server funguje stejně jako ten původní.