Řešení problémů

Na níže uvedených řádcích uvádíme seznam souborů, do kterých byste se měli podívat v případě, kdy řešíte nějaký problém související s ERA VA.

Protokol

Umístění

Popis

Konfigurace

/root/appliance-configuration-log.txt

Pokud proces nasazení ERA VA selhal, virtuální počítač nerestartujte a podívejte se do tohoto protokolu.

ERA Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Instalační protokol ERA Serveru.

Protokoly dalších ERA komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

ERA Server trace log

ERA Agent trace log

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Zkontrolujte trace protokoly ERA serveru:
trace.log

status.html

last-error.html

Protokoly dalších ERA komponent naleznete ve stejném umístění. Pouze se liší název složky v závislosti na komponentě.

Apache HTTP Proxy

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

Cesta k protokolu ve starší verzi ERA VA.

Cesta k protokolu v nové verzi ERA VA.

Dumpy ERA serveru

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

Diagnostické dumpy obsahující výpis paměti z doby pádu ERA Serveru.

Výstup diagnostického nástroje ERA serveru/agenta

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic20160429T105105.zip

Diagnostický nástroj ukládá archiv do složky root a do názvu souboru přidává časové razítko.

icon_details_hoverPoznámka:

Výše uvedené soubory můžete z virtuální appliance získat prostřednictvím WinSCP nebo k tomu můžete použít Webmin File manager.