Opětovné připojení do domény

Pokud došlo k porušení důvěry a virtuální stroj již není členem domény, můžete jej pomocí tohoto skriptu znovu připojit do domény.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Před použitím této funkce musíte mít již nakonfigurováno připojení do domény.

1.Na úvodní obrazovce virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte heslo. Z dostupných možností vyberte Rejoin domain.

rejoin_domain

2.Zadejte uživatelské jméno a heslo doménového uživatele, který má oprávnění přidávat počítače do domény.

Tuto akci můžete provést také prostřednictvím Webminu v sekci Servers > Samba Windows File Sharing.

bind_to_domain