Migrace databáze ze starého serveru

Pomocí této funkce můžete přemigrovat obsah ERA databáze ze staré virtuální appliance do nové. Těmito kroky dojde k automatickému přenesení databáze bez toto, že byste museli na starém serveru databázi zálohovat, překopírovat ji na nový server a ručně ji importovat.

1.Nasaďte novou ERA VA, ale zatím ji nekonfigurujte.

2.Na úvodní obrazovce nové virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte výchozí heslo eraadmin.

pull_db_login

3.Z dostupných možností vyberte Pull database from other server a výběr potvrďte stisknutím klávesy Enter.

pull_db

4.Zadejte heslo uživatele root pro přístup k databázi na původní ERA VA, ze které chcete databáze importovat. Pokud jste heslo neměnili, je stejné jako heslo pro výchozí účet Administrator v ERA Web Console.

5.Enter connection to remote ERA VA (SSH) – zadejte heslo uživatele root pro vzdálený SSH přístup a název/IP adresu virtuální appliance ve tvaru: root@IPaddress nebo root@hostname

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud migrace z ERA 6.2 na verzi 6.5 selže v tomto bodě, použijte formát IPaddress místo root@IPaddress.

6.V případě, že budete vyzváni k ověření (The authenticity of host), zadejte yes.

7.Zadejte heslo pro přístup k původní virtuální appliance.

pull_db_interactive

Po úspěšné migraci hesla se zobrazí informace Restoral of remote database backup finished.

icon_details_hoverPoznámka:

V závislosti na velikosti databáze může tato operace chvíli trvat a bude možná nutné znovu zadat heslo pro přístup k původnímu virtuálnímu stroji.

8.Vyčkejte na obnovení databáze.

9.Po dokončení migrace původní ERA virtuální appliance vypněte. Smažte ji až ale ve chvíli, kdy si budete jisti, že nová virtuální appliance funguje a všichni klienti se připojují k novému ERA serveru.

10. Nakonfigurujte novou appliance. Konfigurace závisí na tom, zda jste prováděli:

Aktualizaci – v tomto případě nastavte virtuální appliance stejně jako původní.

Migraci – upravte konfiguraci domény a sítě tak, aby odpovídala novému prostředí.

V obou případech zadejte původní heslo.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pokud jste prováděli migraci, ponechte v chodu původní virtuální appliance a prostřednictvím ní nasměrujte agenty na nový server. V opačném případě by se agenti stále snažili připojovat ke starému serveru.

Databázi je možné přemigrovat pouze v případě, kdy na nové virtuální appliance běží ERA Server ve stejné nebo novější verzi. Není tedy možné migrovat na starší verzi, například z verze 6.4 na 6.3.