Implementace a údržba virtuální appliance

Úspěšné zprovoznění ERA virtuální appliance se skládá z následujících kroků:

1.Nasazení ERA Appliance – nejprve musíte OVA soubor naimportovat do svého hypervizoru a vytvořit nový virtuální stroj.

2.Prvotní konfigurace ERA Appliance – následně prostřednictvím webového průvodce proveďte prvotní konfiguraci virtuální appliance, v rámci které definujte typ appliance, nastavení sítě a případně ji rovnou napojte do domény.

Veškeré další akce budete provádět prostřednictvím textového grafického rozhraní, případně Webminu. Podrobnější informace naleznete v těchto kapitolách:

1.Konzole pro správu ERA Appliance – grafická konzole pro provádění nejdůležitějších akcí jako je konfigurace sítě, zálohování databáze, změna hesel atp. Z této konzole se můžete také dostat do systémového terminálu.

2.Webmin webové rozhraní – webové rozhraní třetí strany, prostřednictvím kterého můžete snadno spravovat operační systém CentOS, na kterém běží ERA VA.

Zpracovány máme scénáře pro aktualizaci, migraci a disaster recovery.

Aktualizace a migrace – v této kapitole naleznete informace týkající se procesu aktualizace ERA virtuální appliance na nejnovější verzi, případně migrace na jinou virtuální appliance.

Disaster recovery – kroky uvedené v této kapitole využijte v případě, kdy potřebujete obnovit virtuální appliance do funkčního stavu.