Citrix

Nasazení ERA VA do Citrix

Předpoklady

Nakonfigurovanou IPv4 síť v Citrix prostředí. IPv6 nepodporuje ERA VA.

Připravený .ovf soubor na stroji, ze kterého provádíte nasazení ERA VA.

Oprávnění Pool Admin pro importování OVF/OVA balíčku.

Dostatek volného místo přiřazeného uživateli, který provádí nasazení; alespoň 100 GB.

Proces nasazení

1.V hlavním okně klikněte na File > Import.

2.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor era_appliance.ova stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na Další.

3.Zaškrtněte I accept the End User License Agreements a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

4.Vyberte pool nebo standalone server, na který chcete umístit ERA VA a klikněte na tlačítko Další.

5.Umístěte importovaný virtuální disk do storage repository a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

6.Pomocí možnosti Target Network namapujte virtuální síťové rozhraní a klikněte na tlačítko Další.

7.Volitelně ověřte digitální podpis stažené appliance a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

8.Vyberte možnost Don't use Operating System Fixup a klikněte na tlačítko Další.

9.Dále vyberte síť (stejnou jako v kroku 6), do které se dočasně nainstalujte ERA VA a použije se pro import a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

10.Zkontrolujte nastavení a klikněte na tlačítko Dokončit.

 

Nasazení může chvíli trvat. Ačkoli se Citrix server může jevit jako nečinný, nepřerušujte proces nasazení.

icon_details_hoverPoznámka:

Více informací o nasazení OVF/OVA naleznete v dokumentaci společnosti Citrix.

Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

VA_first_time_config

Na úvodní obrazovce konzole ERA Appliance se zobrazí informace "First time appliance configuration needs to be performed through a web browser by connecting to: https://IP_adresa". Uvedenou adresu zadejte do svého internetového prohlížeče a zobrazte si webové rozhraní, prostřednictvím kterého proveďte prvotní konfiguraci appliance.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud v síti nemáte DHCP server, budete nutné virtuální appliance přiřadit statickou IP adresu ručně, abyste ji mohli nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní. V případě, že virtuální stroj nemá přiřazenou IP adresu, na obrazovce uvidíte URL bez IP adresy.

VA_config_no_dhcp