Aktivování/deaktivování Webmin webové rozhraní

Abyste mohli použít Webmin webové rozhraní, musíte jej nejprve povolit.

1.Na úvodní obrazovce virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte heslo. Z dostupných možností vyberte Enable/Disable Webmin interface.

enable_disable_webmin

2.Po aktivování této možnosti se na úvodní obrazovce virtuální appliance zobrazí informace, že je Webmin aktivní a běží na portu 10000. Pro přístup k Webmin webovému rozhraní zadejte do internetového prohlížeče adresu ve formátu https://[nazev_nebo_ip_adresa_serveru]:10000.

webmin_access_enable

Pro více informací přejděte do kapitoly Webmin webové rozhraní.