VMware Workstation/Player

Nasazení ERA VA do VMware Workstation/Player

Před pokračováním se ujistěte, že používáte nejnovější verzi VMware Player. Síťový adaptér nastavte do režimu Bridged nebo NAT.

icon_details_hoverPoznámka:

Aby byl virtuální stroj s ERA dostupný z internetu musíte mít správně nastaven port forwarding.

1.V hlavním okně klikněte na Soubor > Otevřít virtuální počítač.

2.Vyberte soubor era_appliance.vhd.zip stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na Otevřít.

3.Zadejte název nového virtuálního stroje, případně vyberte složku, do které chcete stroj uložit, a klikněte na tlačítko Importovat.

4.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).

5.Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

VA_first_time_config

Na úvodní obrazovce konzole ERA Appliance se zobrazí informace "First time appliance configuration needs to be performed through a web browser by connecting to: https://IP_adresa". Uvedenou adresu zadejte do svého internetového prohlížeče a zobrazte si webové rozhraní, prostřednictvím kterého proveďte prvotní konfiguraci appliance.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud v síti nemáte DHCP server, budete nutné virtuální appliance přiřadit statickou IP adresu ručně, abyste ji mohli nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní. V případě, že virtuální stroj nemá přiřazenou IP adresu, na obrazovce uvidíte URL bez IP adresy.

VA_config_no_dhcp