vSphere

Nasazení ERA VA prostřednictvím vSphere klienta

1.Připojte se prostřednictvím vSphere klienta přímo k vCenter nebo ESXi serveru.

2.V hlavním menu klikněte na File > Deploy OVF Template.

3.Klikněte na tlačítko Browse a vyberte soubor era_appliance.vhd.zip stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na tlačítko Open.

4.Klikněte na tlačítko Next v části OVF Template Details.

5.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).

6.Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce a vyplňte následující informace týkající se nového virtuálního počítače:

Name and Location

Host/Cluster

Resource Pool

Storage

Disk Format

Network Mapping

7.Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí souhrn konfigurace a kliknutím na tlačítko Finish spustíte proces vytvoření virtuálního stroje.

Deploy_OVF_Template_progress

8.Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

VA_first_time_config

Na úvodní obrazovce konzole ERA Appliance se zobrazí informace "First time appliance configuration needs to be performed through a web browser by connecting to: https://IP_adresa". Uvedenou adresu zadejte do svého internetového prohlížeče a zobrazte si webové rozhraní, prostřednictvím kterého proveďte prvotní konfiguraci appliance.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud v síti nemáte DHCP server, budete nutné virtuální appliance přiřadit statickou IP adresu ručně, abyste ji mohli nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní. V případě, že virtuální stroj nemá přiřazenou IP adresu, na obrazovce uvidíte URL bez IP adresy.

VA_config_no_dhcp

icon_details_hoverPoznámka:

Doporučujeme nastavit vCenter Roles and Permissions ve VMware tak, aby ostatní uživatelé neměnili přístup k ERA virtuálnímu stroji. Tím zabráníte neoprávněným zásahům do konfigurace ERA virtuálního stroje. Přístup k ESET Remote Administrator přidělíte jednotlivým uživatelům prostřednictvím ERA Web Console. Pro více informací o uživatelských oprávněních přejděte do administrační části příručky ESET Remote Administrator.

Informace o nasazení ERA vAgentHost virtuální appliance prostřednictvím vSphere klienta přejděte do online dokumentace ESET Virtualization Security.