Microsoft Hyper-V

Nasazení ERA VA do Microsoft Hyper-V

1.Rozbalte soubor era_appliance.vhd.zip stažený z webových stránek společnosti ESET (například prostřednictvím 7-Zip).

2.Spusťte správce technologie Hyper-V a připojte se k požadovanému Hyper-V serveru.

3.Vytvořte nový virtuální stroj jako generaci 1, přiřaďte mu alespoň 4 jádra a 4 GB RAM a jako disk použijte stažený .vhd disk.

4.Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

VA_first_time_config

Na úvodní obrazovce konzole ERA Appliance se zobrazí informace "First time appliance configuration needs to be performed through a web browser by connecting to: https://IP_adresa". Uvedenou adresu zadejte do svého internetového prohlížeče a zobrazte si webové rozhraní, prostřednictvím kterého proveďte prvotní konfiguraci appliance.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud v síti nemáte DHCP server, budete nutné virtuální appliance přiřadit statickou IP adresu ručně, abyste ji mohli nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní. V případě, že virtuální stroj nemá přiřazenou IP adresu, na obrazovce uvidíte URL bez IP adresy.

VA_config_no_dhcp