ERA Server Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace virtuální appliance jako ERA Server. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části, Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. Další parametry jsou volitelné, ale pokud je nastavíte nyní, ušetříte si čas při ruční konfiguraci v budoucnu.

icon_details_hoverPoznámka:

Tato virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ERA Server.

Povinné položky pro konfiguraci ERA Server Appliance:

Password – toto heslo je důležité! Nastaví se jako heslo uživatele root v operačním systému CentOS, použije se jako heslo do ERA databáze, bude jej mít výchozí účet Administrator v ERA Web Console a ERA certifikační autorita bude opatřena tímto heslem.

config_server_va

Sice to není nutné, ale doporučujeme vyplnit také nepovinné parametry. Například vyplněním informací o připojení do domény si ušetříte čas při ruční konfiguraci v budoucnu.

Dále můžete pomocí možnosti Enable HTTP forward proxy aktivovat Apache HTTP Proxy, komponentu která dokáže do cache ukládat aktualizační a instalační balíčky, čímž nahrazuje mirror. Tuto komponentu můžete aktivovat také později.

icon_details_hoverPoznámka:

Mějte na paměti, že vybráním této možnosti se automaticky vytvoří odpovídající politiky a přiřadí se všem stanicím. Pokud máte v síti mobilní uživatele, doporučujeme nastavení zkontrolovat a případně jej pozměnit.

enable_http_forward_proxy

Připojení ERA virtuální appliance do domény

ERA VA můžete připojit do domény. Pokud chcete provést připojení v průběhu prvotní konfigurace, vyplňte níže uvedená povinná pole:

Windows workgroup – pracovní skupina nebo NETBIOS jméno domény, například DOMAIN.

Windows domain – název domény, například domain.com.

Windows domain controller – IP adresa nebo název doménového řadiče.

Windows domain administrator – uživatelský účet, pod kterým se provede přidání stroje do domény.

Windows Domain administrator password – heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

DNS1 – IP adresa DNS serveru. Ve většině případů shodný s adresou doménového řadiče.

Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše změnit a akci dokončete kliknutím na tlačítko Submit.

Následně se zobrazí tato informace:

va_server_config_after_submit

icon_details_hoverPoznámka:

Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte zpět do konzole ERA VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ERA Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o serveru. Kromě informací o verzi jednotlivých komponent je zde zobrazen název počítače, IP adresa a port, na kterém běží ERA Web Console ve formátu https://nazev_nebo_ip_adresa_serveru

va_server_console_window_configured

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Před další konfigurací a připojením prvních ERA Agentů doporučujeme vytvořit snapshot virtuálního stroje. V případě chybné konfigurace se snadno můžete vrátit k funkčnímu stavu.

Do internetového prohlížeče zadejte adresu ERA Web Console a přihlaste se. Pro více informací a možnostech, které konzole nabízí přejděte do uživatelské příručky popisující používání ESET Remote Administrator.