Nasadenie virtuálneho zariadenia

Virtuálne zariadenie ERA (ERA VA) je určený pre používateľov, ktorí chcú nasadiť ESET Remote Administrator na virtuálne zariadenie. Virtuálne zariadenie ERA zjednodušuje nasadenie ESET Remote Administrator a urýchľuje použitie All-in-one inštalátora alebo inštaláciu komponentov.

Virtuálne zariadenie ERA môže byť jednoducho nasadené na väčšinu virtuálnych prostredí. Podporuje natívne, ale aj čisté (bez systému) nástroje hypervisor (VMware vSphere/ESXi a Microsoft Hyper-V) a taktiež aj hostiteľské nástroje hypervisor, ktoré sa často používajú na operačných systémoch určených pre stolové počítače (VMware Workstation, VMware Player a Oracle VirtualBox). Viac informácii a kompletný zoznam nájdete v kapitole podporované nástroje hypervisor.

Virtuálne zariadenie ERA je vo virtualizačnom súbore typu OVA (Open Virtualization Appliance). Môžete ho stiahnuť na stránkach spoločnosti ESET v časti Na stiahnutie v sekcii Remote Administrator 6 (kliknite na icon_plus pre zobrazenie celej kategórie). Zariadenie je dostupné v dvoch formách: ERA_Appliance.ova a ERA_VAgentHost.ova.

ERA_Appliance.ova - obsahuje viaceré typy virtuálneho zariadenia ERA. Nasaďte tento súbor pre výber typu virtuálneho zariadenia, ktoré chcete nasadiť. Typy virtuálneho zariadenia ERA:
ERA Server - ERA Server spustený na vlastnom virtuálnom počítači. Obsahuje tiež nástroj Rogue Detection Sensor.
ERA Proxy - komponent ERA Proxy spustený na vlastnom virtuálnom počítači. Určený pre vzdialené pripojenie laptopov, ktoré sa pripájajú na sieť zvonku. Pre použitie tohoto typu virtuálneho zariadenia by komponent ERA Proxy mal byť vystavený vonkajšej sieti (napríklad vo vnútri DMZ) a pripojený na ERA Server. Tento typ ERA VA tiež obsahuje nástroj Rogue Detection Sensor.
ERA MDM - komponent určený len na správu mobilných zariadení. Ak nechcete exponovať váš ERA Server, môžete na správu mobilných zariadení použiť komponent ERA MDM ako virtuálne zariadenie a sprístupniť ho z internetu.

ERA_VAgentHost.ova - samostatné zariadenie ERA VAgentHost. Jediný rozdiel medzi ova a virtuálnym zariadením ERA VAgentHost je, že ova konfigurácia zahŕňa sprievodcu nasadenia virtuálneho zariadenia ERA pre vSphere/ESXi, ak ste pripojený na vCenter Server a nie priamo na ESXi server.

Súbor OVA je šablóna, ktorá obsahuje plne funkčný operačný systém CentOS 6.6. Pre postup nasadenia súboru ERA VA OVA si pozrite návod pre váš hypervisor. Pri použití súboru ERA_Appliance.ova po úspešnom nasadení zariadenia môžete vybrať typ virtuálneho zariadenia ERA, ktoré chcete spustiť na virtuálnom počítači. Po vybratí typu virtuálneho zariadenia môžete začať s konfiguráciou virtuálneho zariadenia ERA. Po nasadení súboru .ova vyberte typ zariadenia a upravte nastavenia pre vaše virtuálne zariadenie. Virtuálne zariadenie je virtuálny počítač s ESET Remote Administrator (alebo jedným z komponentov) pripravený na použitie.

Pred začatím nasadenia sa uistite, že systém spĺňa všetky systémové požiadavky.

Po ukončení nasadenia a konfigurácie sa môžete pripojiť na ERA Server pomocou nástroja ERA Web Console a môžete začať používať ESET Remote Administrator.

validation-status-icon-infoPoznámka: spoločnosť ESET poskytuje virtuálne zariadenie ERA, nie je však zodpovedná za podporu alebo údržbu vášho operačného systému alebo komponentov operačného systému. Virtuálne zariadenie ERA je navrhnuté na zjednodušenie používania a nasadenia, pričom používa verejne dostupné operačné systémy, ktorých súčasti nie sú vyvinuté spoločnosťou ESET. Spravovanie a aktualizácia týchto súčastí je zodpovednosťou používateľa virtuálneho zariadenia ERA. Odporúčame, aby ste pravidelne aktualizovali operačný systém, čím zabránite prípadným problémom so zabezpečením (rovnaký prístup platí aj pre ERA inštalovaný v prostredí Windows).