ERA Virtual Appliance FAQ

Otázka: Jak zjistím, jaké komponenty mám na ERA Virtual Appliance nainstalované a v jaké verzi?

Odpověď: Seznam všech komponent včetně verze naleznete na úvodní obrazovce ERA VA. Informace naleznete také v detailech konkrétního počítače v ERA Web Console.

va_component_versions_console_window

Otázka: Jak aktualizuji ERA Virtual Appliance na novou verzi?

Odpověď: Pro aktualizaci všech komponent použijte klientskou úlohu Aktualizace součástí ESET Remote Administrator.

Otázka: Jak aktivuji Apache HTTP Proxy ve Virtual Appliance??

Odpověď: Pokud jste Apache HTTP Proxy neaktivovali v průběhu nasazení appliance, můžete to provést kdykoli později pomocí následujících kroků:

1.echo /opt/apache/bin/apachectl start >> /root/http-forward-proxy.sh
2.echo /opt/apache/bin/htcacheclean -d60 -i -p/var/cache/apache2 -l10000000000 >> /root/http-forward-proxy.sh
3.echo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT >> /root/firewall-ports.sh
4.echo ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT >> /root/firewall-ports.sh
5.reboot

Po provedení těchto kroků nastartujete Apache HTTP Proxy a povolíte port 3128 ve firewallu. Následně vytvořte odpovídající politiku pro všechny ESET produkty / součásti ERA infrastruktury tak, aby komunikace těchto komponent procházela do internetu prostřednictvím Apache HTTP Proxy. Pro více informací přejděte do ESET Databáze znalostí.

Otázka: Jak nastavit LDAP pro synchronizaci statických skupin na ERA Virtual appliance?

Odpověď: Pokud připojení do domény selže, obvykle je to chybně zadanými údaji v konfiguračním souboru Virtual appliance (ovf.xml). Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.

Otázka: Mám problém s ESET Remote Administrator 6.x na Hyper-V Server 2012 R2. Po přihlášení do ERA Web Console zobrazí virtuální stroj chybu "Unable to handle Kernel NULL pointer dereference at (null)".

Odpověď: V nastavení virtuálního počítače deaktivujte dynamické přiřazování paměti.

Otázka: Je potřeba do ERA Virtual Appliance doinstalovat další komponenty?

Odpověď: Ne, ERA Virtual Appliance je samostatný hotový produkt. Nasadíte jej a nakonfigurujete. Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší cestu pro zprovoznění ESET Remote Administrator, pokud používáte podporovaný hypervizor.

Otázka: Jak změním parametry pro připojení do databáze?

Odpověď: Parametry jsou definovány v souboru StartupConfiguration.ini, který naleznete ve složce /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server.

Otázka: Zapomněl jsem heslo do ERA Virtual Appliance. Jak jej mohu obnovit?

Odpověď: Nejprve nastartujte virtuální počítač v tzv. Single-User Mode, postupovat můžete podle tohoto návodu http://www.cyberciti.biz/faq/grub-boot-into-single-user-mode/. Následně můžete prostřednictvím shellu změnit heslo příkazem passwd. Případně heslo můžete získat ze souboru /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini.

Otázka: Je možné uvést virtuální appliance do výchozí stavu, pokud se například nasazení nezdařilo, nebo je nutné provést nový deployment celého virtuálního stroje?

Odpověď: ERA VA obnovíte do výchozí stavu spuštěním skriptu ./root/clear-previous-installation-helper.sh. Po restartování virtuálního počítače můžete provést novou konfiguraci opět prostřednictvím webového rozhraní.

Otázka: Mám ERA VA nasazenou na  Hyper-V Serveru, ale ESET RD Sensor nedetekuje počítače. Co mám dělat?

Odpověď: Aby ESET RD Sensor správně fungoval, musíte mít aktivovanou možnost falšování MAC adresy (MAC address spoofing).

Hyper-V_settings

Otázka: Jak změním port, na kterém běží ERA Virtual Appliance?

Odpověď: Změnu portů proveďte v následujících souborech a následně skript spusťte:
/etc/tomcat6/server.xml
/root/firewall-ports.sh

Otázka: Provozuji ERA VA na Oracle VirtualBox, ale mám problémy se spouštěním virtuálního stroje a jeho stabilitou. Existuje nějaké řešení?

Odpověď: Můžete zkusit upravit počet procesů, které má virtuální stroj přidělen. V nastavení virtuálního stroje přejděte na záložku Systém > Procesor a snižte počet procesů.