Podporované hypervizory

ERA Virtual Appliance (ERA VA) (ERA_Appliance.ova a ERA_VAgentHost.ova) je založena na vmx-07 virtual hardware family type. Podporované hypervizory jsou uvedeny v tabulce níže:

Hypervizor

Verze

ERA Server Appliance

ERA Proxy Appliance

ERA MDM Appliance

ERA VAgentHost Appliance

VMware vSphere/ESXi

5.0 a novější

x

***

***

x

VMware Workstation

9 a novější

x

***

***

N/A

VMware Player

7 a novější

x

***

***

N/A

Microsoft Hyper-V

Server 2012 a 2012 R2

x

***

***

N/A

Oracle VirtualBox

4.3.24 a novější

x

***

***

N/A

validation-status-icon-infoPoznámka: *** Pro prvotní konfiguraci ERA VA je vyžadován DHCP server. V opačném případě nebudete schopni vybrat typ ERA VA. Po dokončení konfigurace ERA VA již není DHCP vyžadováno a stroji můžete přiřadit statickou IP adresu.

validation-status-icon-warning Důležité: Abyste mohli provést prvotní konfiguraci ERA VA prostřednictvím webového rozhraní, je potřeba aby DHCP server přiřadil virtuálnímu počítači IP adresu. Pokud v síti nemáte DHCP server, můžete prostřednictvím .ova souboru nasadit pouze ERA Server a bude nutné jej nakonfigurovat ručně.