Předpoklady

Pro nasazení ERA Virtual Appliance musí váš systém a infrastruktura splňovat následující předpoklady:

Musíte používat podporovaný hypervizor.
Pokud používáte VMware Workstation/Player nebo Oracle VirtualBox, musíte jej provozovat na podporovaném operačním systému.
V BIOSu hostitelského systému musíte mít aktivní technologii VT. V závislosti na výrobci základní desky se funkce může jmenovat VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX nebo Virtual Machine Extensions. Toto nastavení zpravidla naleznete v BIOSu v sekci bezpečnost (security).
Ujistěte se, že síťový adaptér virtuálního počítače je nastaven v režimu Bridged (případně NAT). V průběhu prvotní konfigurace ERA VA můžete zadat podrobné informace o síti stejně jako doméně potřebné pro úspěšný běh úlohy Synchronizace statické skupiny.
Pokud máte síťový adaptér nakonfigurovaný do režimu NAT a chcete mít ERA dostupné z internetu, musíte nastavit port forwarding. Potřebné porty jsou zobrazeny na úvodní obrazovce ERA VA po dokončení prvotní konfigurace.

validation-status-icon-warning Důležité: Pro zabránění ztráty dat a chybě v konfiguraci doporučujeme vytvořit snapshot virtuálního počítače s ERA ihned po jeho spuštění, po provedení prvotní konfigurace a po synchronizaci s Active Directory. Protože ERA neprovádí zálohování databáze, zálohujte ji ručně nebo celý stroj prostřednictvím snapshotu.

 

Při konfiguraci ERA Proxy, ERA MDM a ERA VAgentHost jsou vyžadovány ERA certifikáty. Musíte již tedy mít rozběhaný ERA Server abyste mohli potřebné certifikáty vygenerovat, které jsou používány pro šifrování komunikace mezi jednotlivými komponentami ERA infrastruktury.