- D -

DNS servisní záznam

- E -

era

ERA VAgentHost Appliance

eset remote administrator

EULA

IconLicenční ujednání koncového uživatele (EULA)
IconLicenční ujednání koncového uživatele (EULA)

- F -

FAQ

- I -

instalace proxy appliance

- K -

konfigurace

- M -

Microsoft Hyper-V

- N -

nasazení MDM appliance

nasazení server appliance

nasazení VAgentHost Appliance

- O -

Oracle VirtualBox

OVA soubor

- P -

podporované hypervizory

proces nasazení

prvotní konfigurace

představení

přepoklady pro instalaci

převod certifikátů

- R -

ruční konfigurace

řešení problémů

- V -

virtual appliance

virtualizace

virtuální appliance

VMware

VMware Player