ERA VAgentHost Appliance

Nasazení ERA VAgentHost Appliance prostřednictvím vSphere klienta

1.Připojte se prostřednictvím vSphere klienta přímo ke svému vCenter serveru (nepřipojujte se přímo v ESXi serveru).
2.V hlavním menu klikněte na File > Deploy OVF Template.
3.Klikněte na tlačítko Browse a vyberte ERA_VAgentHost.ova soubor stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na Open.
4.Klikněte na tlačítko Next v části OVF Template Details.
5.Přečtěte si odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).
6.Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce a vyplňte následující informace týkající se nového virtuálního klienta:

Name and Location

Host/Cluster

Resource Pool

Storage

Disk Format

Network Mapping

7.V sekci Properties vyplňte níže uvedené položky (ostatní hodnoty jsou volitelné):

Hostname – název ERA VAgentHost appliance,

Password – heslo pro přístup do ERA VM, které se zároveň nastaví jako root heslo v operačním systému CentOS,

ERA Server Hostname – název nebo IP adresa ERA Serveru nebo ERA Proxy, ke které se má ERA VAgentHost připojovat,

ERA Server Port – port, který použije ERA Agent pro komunikaci s ERA serverem nebo ERA proxy (standardně 2222),

Certification Authority - Base64 – vložte exportovaný veřejný klíč certifikační autority v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do této kapitoly,

Proxy Certificate - Base64 – vložte exportovaný certifikát proxy v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly,

Agent Certificate - Base64 – vložte exportovaný certifikát agenta v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly.

vah

8.Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí souhrn konfigurace. Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše je změnit. Kliknutím na tlačítko Finish spustíte proces vytvoření virtuálního stroje.

vah_deploy

9. Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout.