VMware Workstation/Player

Nasazení ERA VA do VMware Workstation/Player

Před pokračováním se ujistěte, že používáte nejnovější verzi VMware Player. Síťový adaptér nastavte do režimu Bridged nebo NAT.

validation-status-icon-infoPoznámka: Aby byl virtuální stroj s ERA dostupný z internetu musíte mít správně nastaven port forwarding na routeru.

1.V hlavním okně klikněte na Soubor > Otevřít virtuální počítač.
2.Vyberte ERA_Appliance.ova soubor stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na Otevřít.
3.Zadejte název nového virtuálního stroje, případně vyberte složku, do které chcete stroj uložit, a klikněte na tlačítko Importovat.
4.Přečtěte si odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).
5.Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka

VA_first_time_config

Na úvodní obrazovce konzole ERA Appliance se zobrazí informace "First time appliance configuration needs to be performed through a web browser by connecting to: https://[IP_adresa]:8443". Uvedenou adresu zadejte do svého internetového prohlížeče a zobrazte si webové rozhraní, prostřednictvím kterého proveďte prvotní konfiguraci appliance.

validation-status-icon-infoPoznámka: Abyste mohli provést prvotní konfiguraci ERA VA prostřednictvím webového rozhraní, je potřeba aby DHCP server přiřadil virtuálnímu počítači IP adresu. Pokud v síti nemáte DHCP server, můžete prostřednictvím .ova souboru nasadit pouze ERA Server a bude nutné jej nakonfigurovat ručně.

VA_config_no_dhcp