vSphere

Nasazení ERA VA prostřednictvím vSphere klienta

1.Připojte se prostřednictvím vSphere klienta přímo ke svému vCenter nebo ESXi serveru.
2.V hlavním menu klikněte na File > Deploy OVF Template.
3.Klikněte na tlačítko Browse a vyberte ERA_Appliance.ova soubor stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na tlačítko Open.
4.Klikněte na tlačítko Next v části OVF Template Details.
5.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).
6.Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce a vyplňte následující informace týkající se nového virtuálního počítače:

Name and Location

Host/Cluster

Resource Pool

Storage

Disk Format

Network Mapping

7.Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí souhrn konfigurace a kliknutím na tlačítko Finish spustíte proces vytvoření virtuálního stroje.

Deploy_OVF_Template_progress

8.Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka

VA_first_time_config

Po úspěšné instalaci ESET Remote Administrator můžete přejít ke konfiguraci. V následujících kapitolách vám ukážeme doporučené kroky, které byste měli provést po instalaci ESET Remote Administrator.

Nejprve si v internetovém prohlížeči otevřete ERA Web Console a přihlaste se.

Seznamte se s ERA Web Console
Před tím, než se pustíte do prvotního nastavení, se seznamte s ERA Web Console – rozhraním, které budete používat pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET.

Po otevření ERA Web Console doporučujeme přejít na záložku Administrace > Průvodce nastavením. Tento průvodce vám pomůže s prvotními kroky.

Vytvořte nové uživatele a potřebné sady oprávnění

V průběhu instalaci se vytvoří výchozí účet Administrator. Tento účet nedoporučujeme používat na každodenní činnosti a raději si vytvořte nový uživatelský účet a přiřaďte mu potřebnou sadu oprávnění.

Přidejte klienty, servery a mobilní zařízení do své ERA infrastruktury

Již v průběhu instalace ESET Remote Administrator můžete prohledat vaši síť a najít počítače v síti. Nalezené počítače se následně zobrazí v ERA na záložce Počítače. Pokud v této části žádné počítače nevidíte, spusťte úlohu synchronizace statické skupiny.

Nasaďte na klienty ERA Agenta

Na nalezené klienty nasaďte ERA Agenta. ERA Agent je důležitá součást, která zajišťuje komunikaci mezi ESET Remote Administrator a klienty.

Nainstalujte a aktivujte bezpečnostní produkt ESET

Pro zajištění ochrany klientů a vaší sítě nainstalujte bezpečnostní řešení ESET prostřednictvím úlohy Instalace aplikace.

Vytvořte a upravte skupiny

Doporučujeme seskupit klienty do skupin, statických nebo dynamických na základě mnoha kritérií. To vám usnadní správu klientů a pomůže vám udržet přehled o vaší síti.

Vytvořte novou politiku

Politiky představují účinný nástroj, pokud chcete na klientech vynutit specifickou konfiguraci bezpečnostního produktu ESET. Pomocí politik nemusíte jednotlivé produkty ESET konfigurovat ručně, ale konfiguraci vynutíte hromadně na všech klientech. Po vytvoření nové politiky s vlastní konfigurací ji můžete přiřadit skupině (statické nebo dynamické) a politika se aplikuje na všechny počítače v dané skupině.

Přiřaďte politiku skupině

Jak je uvedeno výše, aby byly vytvořené politiky platné, je nutné ji přiřadit skupině. Politika se aplikuje na všechny počítače ve vybrané skupině ve chvíli, kdy se ERA Agent připojí k ERA Serveru.

Nastavte si upozornění na důležité změny v sítí a vytvořte si vlastní přehledy

Pro zajištění dokonalého přehledu o klientských stanicích a stavu vaší sítě doporučujeme nastavit si upozornění na důležité incidenty v síti. Tato upozornění si můžete nechat zasílat například na e-mail nebo si je zobrazit v přehledech.

validation-status-icon-infoPoznámka: Doporučujeme nastavit vCenter Roles and Permissions ve VMware tak, aby ostatní uživatelé neměnili přístup k ERA virtuálnímu stroji. Tím zabráníte neoprávněným zásahům do konfigurace ERA virtuálního stroje. Přístup k ESET Remote Administrator přidělíte jednotlivým uživatelům prostřednictvím ERA Web Console. Pro více informací o uživatelských oprávněních přejděte do této kapitoly.