ERA Server Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace virtuální appliance jako ERA Server. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. Další parametry jsou volitelné, ale pokud je nastavíte nyní, ušetříte čas při pozdější ruční konfiguraci.

validation-status-icon-infoPoznámka: Tato virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ERA Server.

Povinné položky pro konfiguraci ERA Server Appliance:

Password – toto heslo je důležité! Nastaví se jako root heslo v operačním systému CentOS, heslo do ERA databáze, ERA Web Console k výchozímu účtu Administrator a certifikační autoritě ERA.

config_server_va

Sice to není nutné, ale doporučujeme vyplnit také nepovinné parametry. Například vyplněním informací o připojení do domény si ušetříte čas při budou konfiguraci a bude vám rovnou fungovat synchronizace s Active Directory.

Dále můžete pomocí možnosti Enable HTTP forward proxy aktivovat Apache HTTP Proxy, komponentu která dokáže do cache ukládat aktualizační a instalační balíčky, čímž nahrazuje mirror. Tuto komponentu můžete aktivovat také později podle kroků uvedených ve FAQ.

enable_http_forward_proxy

Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše změnit a akci dokončete kliknutím na tlačítko Submit.

Následně se zobrazí tato informace:

va_server_config_after_submit

validation-status-icon-infoPoznámka: Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte zpět do konzole ERA VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ERA Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o serveru. Kromě informací o verzi jednotlivých komponent je zde zobrazen název počítače, IP adresa a port, na kterém běží ERA Web Console ve formátu https://[nazev_nebo_ip_adresa_serveru]:8443.

va_server_console_window_configured

Do internetového prohlížeče zadejte zobrazené údaje a přihlaste se do ERA Web Console. Pro více informací a možnostech, které konzole nabízí přejděte do uživatelské příručky popisující používání ESET Remote Administrator.