Riešenie problémov – ERA Web Console

Táto kapitola vám objasní chybové hlásenia zobrazujúce sa pri prihlasovaní sa do ERA Web Console:

Chybové hlásenie

Možná príčina

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Neplatné používateľské meno alebo heslo

Dôkladne skontrolujte, či ste vaše prihlasovacie meno a heslo zadali správne.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom „Nepripojený“

Skontrolujte, či je spustená služba ERA Server a služba databázy. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Chyba komunikácie

Overte si, či Apache Tomcat funguje správne.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Pripojeniu vypršal časový limit

Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia firewallu a uistite sa, že ERA Web Console má prístup na ERA Server. Môže sa tiež stať, že je ERA Server preťažený. Skúste preto reštart. Tento problém môže nastať aj v prípade, že používate rozličné verzie ERA Servera a ERA Web Console.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Používateľ nemá priradené žiadne prístupové práva

Používateľovi neboli pridelené žiadne prístupové práva. Prihláste sa ako správca a upravte účet používateľa tak, aby mal priradenú aspoň jednu sadu povolení.

validation-status-icon-warning Používate nešifrované pripojenie! Upravte, prosím, konfiguráciu webového servera tak, aby používal HTTPS

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame nastaviť nástroj ERA Web Console tak, aby používal HTTPS.

JavaScript je vypnutý. Povoľte, prosím, JavaScript vo vašom prehliadači.

Povoľte JavaScript alebo aktualizujte váš webový prehliadač.

Nezobrazuje sa prihlasovacie okno alebo sa nepretržite načítava.

Reštartujte službu ESET Remote Administrator Server. Hneď ako sa služba ESET Remote Administrator Server znova spustí, reštartujte službu Apache Tomcat. Po reštartovaní oboch služieb už bude možné načítať prihlasovacie okno ESET Remote Administrator Web Console.

„Nastala neočakávaná chyba“ alebo „Vyskytla sa nezachytená výnimka“

Tento problém zvyčajne nastane vtedy, keď vstupujete do ESET Remote Administrator Web Console. Prečítajte si informácie obsiahnuté v časti Podporované webové prehliadače a bezpečnostné produkty spoločnosti ESET.

icon_details_hoverPoznámka:

Pretože ERA Web Console používa protokol HTTPS, môže sa vo vašom webovom prehliadači zobraziť správa o bezpečnosti certifikátu alebo nedôveryhodnom pripojení (presné znenie správy závisí od typu prehliadača). Váš webový prehliadač chce, aby ste skontrolovali identitu stránky, na ktorú sa snažíte pripojiť. Kliknite na Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa) (Internet Explorer) alebo Rozumiem možným rizikám, kliknite na Pridať výnimku... a potom na Potvrdiť bezpečnostnú výnimku (Firefox) pre prístup do prostredia ERA Web Console. Toto sa vzťahuje len na situáciu, kedy sa pokúšate pripojiť na URL adresu rozhrania ESET Remote Administrator Web Console.