Hrozby

Sekcia Hrozby ponúka prehľad všetkých hrozieb nájdených na zariadeniach, ktoré sú spravované cez cieľový používateľský účet. Na ľavej strane je zobrazená štruktúra skupín. Môžete v nej prechádzať skupiny a zobrazovať hrozby nachádzajúce sa na zariadeniach danej skupiny. Kliknite na skupinu Všetko a použite filter Všetky typy hrozieb pre zobrazenie všetkých hrozieb nájdených na klientoch vo všetkých skupinách, ktoré sú priradené k cieľovému používateľskému účtu.

Threats_details

Filtrovanie hrozieb

Štandardne sa zobrazujú všetky typy hrozieb zachytených za posledných 7 dní. Ak chcete pridať viacero kritérií filtrovania, kliknite na tlačidlo Pridať filter na hornom paneli a vyberte jednu z položiek v zozname. Výsledky môžete filtrovať podľa položiek Počítač potlačený, Hrozba vyriešená, Názov (názov hrozby), Príčina (príčina hrozby) alebo IP adresa klientskeho počítača, z ktorého bola nahlásená hrozba. Štandardne sa zobrazujú všetky typy hrozieb, avšak pre podrobnejší náhľad môžete filtrovať podľa položiek Antivírus, Firewall a HIPS.

Manuálna kontrola

Táto funkcia spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil hrozbu.

Označiť za vyriešené/Označiť za nevyriešené

Hrozby môžu byť označené ako vyriešené v sekcii Hrozby alebo v podrobnostiach počítača.

Presunúť do skupiny

Počítač môžete presunúť do inej statickej skupiny. K počítaču tak bude mať prístup lokálny správca danej cieľovej skupiny. Lokálny správca má vo svojej skupine plné prístupové práva.

Potlačiť

Táto možnosť potláča zobrazovanie vybranej hrozby na počítači. Informácie o danej hrozbe sa nebudú zobrazovať ani v správe. Môžete tiež potlačiť počítač, z ktorého bola hrozba nahlásená (výberom možnosti Potlačiť z kontextového menu hrozby).

Kliknutie na konkrétnu hrozbu vám umožňuje vykonávať pre túto hrozbu rôzne akcie. Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite Legendu ikon.

Stĺpce tabuľky:

Vyriešené, Objekt, Názov procesu, Popis, Používateľ, Popis počítača, Podrobnosti akcie, Vyžaduje sa reštart, Skener, Typ objektu, Okolnosti, Počet výskytov, Adresa zdroja, Port zdroja, Cieľová adresa atď.

threats_table_columns