Zobrazovač SysInspector protokolov

Pomocou zobrazovača SysInspector protokolov si môžete prezerať protokoly z nástroja SysInspector po tom, ako bol spustený na klientskom počítači. SysInspector protokoly môžete otvoriť aj priamo pomocou úlohy na vyžiadanie SysInspector protokolu.

sysinspector_log01

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Pridajte nový riadiaci panel. Kliknite na jeden z názvov a zobrazí sa okno so šablónami správ.

2.Prejdite do sekcie Správy, potom do kategórie Automatizácia, zo zoznamu vyberte šablónu História SysInspector snímok za posledných 30 dní a kliknite na Generovať teraz. Následne bude vytvorená správa a vy si môžete prezrieť výstupné dáta.

3.Vyberte počítač v statickej alebo dynamickej skupine a kliknite na icon_details Podrobnosti. Ďalej kliknite na kartu SysInspector a vyberte možnosť icon_sysinspector_default Otvoriť zobrazovač SysInspector protokolov.

sysinspector_log02