SMTP server

ESET Remote Administrator dokáže automaticky odosielať správy a oznámenia prostredníctvom e-mailu. Povoľte možnosť Používať SMTP server, prejdite do časti Správca > Nastavenia servera > Pokročilé nastavenia > SMTP Server a upresnite nasledujúce údaje:

Hostiteľ – názov hostiteľa alebo IP adresa vášho SMTP servera.

Port – SMTP využíva štandardne port 25, ale môžete ho zmeniť v prípade, že váš SMTP server využíva iný port.

Prihlasovacie meno – ak váš SMTP server vyžaduje overenie, zadajte prihlasovacie meno SMTP účtu (neuvádzajte doménu, pretože to nebude fungovať).

Heslo – heslo pre používateľský SMTP účet.

Typ zabezpečenia pripojenia – upresnite typ pripojenia, prednastavene je to „Nezabezpečený“, ale ak váš SMTP server umožňuje zabezpečené pripojenia, vyberte TLS alebo STARTTLS. Čiže ak chcete, aby bolo vaše pripojenie bezpečnejšie, je dobré použiť STARTTLS alebo SSL/TLS rozšírenie, ktoré využíva na šifrovanú komunikáciu osobitný port.

Typ autentifikácie – prednastavene je to „Bez autentifikácie“, avšak môžete vybrať vhodný typ overovania z roletového menu (napr. prihlásenie, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM alebo automatický).

E-mailová adresa odosielateľa – upresnite adresu odosielateľa, ktorá bude zobrazená v hlavičke e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie (Od:).

Test SMTP servera – pomocou tejto funkcie môžete overiť, či sú nastavenia SMTP správne. Stlačte tlačidlo Odoslať testovací e-mail a otvorí sa kontextové okno. Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa a testovací e-mail bude odoslaný prostredníctvom SMTP servera na jeho adresu. Skontrolujte poštovú schránku prijímateľa a overte, či bol testovací e-mail úspešne doručený.