Režim synchronizácie – Active Directory/Open Directory/LDAP

Kliknite na Správca > Úlohy pre server > Synchronizácia statickej skupiny > Nová.

icon_section Základné

V tejto sekcii môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončeníoznačte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťačoznačte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

icon_section Nastavenia

Spoločné nastavenia

Kliknite na možnosť Vybrať vedľa položky Názov statickej skupinyštandardne bude pre synchronizované počítače použitá domáca skupina vykonávajúceho používateľa. Môžete tiež zvoliť možnosť Nová statická skupina a vytvoriť novú skupinu.

Objekty k synchronizácii – sú to buď Počítače a skupiny, alebo Iba počítače.

Akcia pri výskyte kolízie počas vytvárania počítačov – ak synchronizácia pridáva počítače, ktoré sú už členmi danej statickej skupiny, môžete vybrať metódu riešenia konfliktu:

oVynechať (nové počítače nebudú pridané).

oPresunúť (nové počítače budú presunuté do podskupiny)

oDuplikovať (nové počítače budú pridané so zmeneným názvom)

Akcia pri odstránení počítača – ak počítač už neexistuje, môžete ho buď Zmazať, alebo Vynechať.

Akcia pri odstránení skupiny – ak skupina už neexistuje, môžete ju Zmazať alebo Vynechať.

Režim synchronizácie – Active Directory/Open Directory/LDAP

Nastavenia pripojenia servera

Server – zadajte názov servera alebo IP adresu vášho doménového radiča.

Prihlásenie – zadajte prihlasovacie údaje pre váš doménový radič vo formáte DOMAIN\username.

Heslo – zadajte heslo pre prihlásenie sa na váš doménový radič.

Použitie LDAP parametrov – ak chcete použiť LDAP, označte možnosť Použiť LDAP namiesto Active Directory a zadajte atribúty zodpovedajúce vášmu serveru. Môžete tiež použiť predvolené atribúty kliknutím na položku Vlastné v časti Predvoľby. Automaticky budú načítané a vyplnené nasledujúce atribúty:

oActive Directory – kliknite na možnosť Prechádzať... vedľa položky Rozlišujúci názov. Zobrazí sa stromová štruktúra vášho Active Directory. Vyberte hornú položku pre synchronizáciu všetkých skupín s ERA alebo vyberte len konkrétne skupiny, ktoré chcete pridať. Po dokončení úprav kliknite na OK.

oOpen directory Mac OS X Servera (názvy hostiteľských počítačov)

oOpen directory Mac OS X Servera (IP adresy počítačov)

oOpenLDAP so Samba záznamami – pre nastavenie parametrov DNS názov v Active Directory.

Nastavenia synchronizácie

Rozlišujúci názovcesta k uzlu v stromovej štruktúre Active Directory. Ak ponecháte toto pole prázdne, bude synchronizovaná celá stromová štruktúra AD.

Vylúčené rozlišujúce názvy – v prípade potreby môžete vylúčiť (ignorovať) určité uzly v stromovej štruktúre Active Directory.

Ignorovať deaktivované počítače (iba v Active Directory) – počítače, ktoré sú deaktivované v AD, budú pri synchronizácii ignorované (pri vykonaní úlohy budú tieto počítače preskočené).

icon_section Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá úloha pre server môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.
 

icon_section Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.
 

icon_section Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.