Nastavenie nového certifikátu pre ERA Server

Váš certifikát ERA Servera je vytvorený pri inštalácii a je distribuovaný na ERA Agenty a ostatné komponenty, aby mohli s ERA Serverom komunikovať. V prípade potreby môžete nastaviť ERA Server tak, aby používal odlišný partnerský certifikát. Okrem certifikátu ERA Servera (vytvoreného automaticky pri inštalácii) teda môžete použiť aj Vlastný certifikát. Certifikát ERA Servera je potrebný na zabezpečené TLS pripojenie a overovanie. Certifikát servera zabezpečí, že ERA Agenty a ERA Proxy sa nepripoja na žiadny iný (nedôveryhodný) server. Pre zmenu nastavení certifikátu kliknite na Nástroje > Nastavenia servera.

1.Kliknite na Správca > Nastavenia servera > rozbaľte sekciu Pripojenie a vyberte možnosť Zmeniť certifikát.

server_settings

2.Vyberte si z dvoch typov partnerského certifikátu:

Remote Administrator certifikát – kliknite na Otvoriť certifikát a vyberte certifikát, ktorý bude použitý.

Vlastný certifikát – prejdite do umiestnenia vášho vlastného certifikátu. Pri vykonávaní migrácie vyberte certifikát exportovaný z vášho starého ERA Servera.

server_settings_custom_certf

3.Vyberte Vlastný certifikát, ďalej vyberte certifikát ERA Servera exportovaný zo starého servera v podobe súboru .pfx a kliknite na OK.

4.Reštartujte službu ERA Server. Pre viac informácií si prečítajte nasledujúci článok Databázy znalostí.