Typy úloh pre server

Nasledujúce úlohy pre server sú prednastavené:

Nasadenie agentov – nasadenie ERA Agentov na klientske počítače.

Odstrániť nepripájajúce sa počítače – odstránenie všetkých klientskych počítačov, ktoré sa už nepripájajú do nástroja ESET Remote Administrator, z ERA Web Console.

Generovať správu – táto úloha sa používa na generovanie správ podľa potreby.

Premenovať počítače – táto úloha bude pravidelne premenovávať počítače v skupinách pomocou formátu FQDN.

Synchronizácia statickej skupiny – táto úloha aktualizuje informácie o danej skupine, aby boli zobrazované aktuálne údaje.

Synchronizácia používateľa – aktualizuje používateľa alebo skupinu používateľov.