Naplánovanie generovania správy

Naplánovať generovanie správy je možné dvoma spôsobmi:

1.Prejdite do sekcie Správca > Úlohy pre server. Kliknite na možnosť Nová pre vytvorenie novej úlohy generovania správy.

2.Vyberte šablónu správy, z ktorej chcete vygenerovať správu. Môžete použiť a upraviť predvolenú šablónu správy alebo vytvoriť novú šablónu správy.

Správu je možné odoslať cez e-mail (formát súboru nastavíte v tejto sekcii) alebo uložiť do súboru. Kliknutím na niektorú z možností zobrazíte príslušné nastavenia.

Pre jednu správu môžete zvoliť aj viacero šablón.

Upravte nastavenia (podľa návodu v sekcii Generovanie správy). Pre túto úlohu vytvoríme Spúšťač servera.

V sekcii Spúšťače prejdite na Nastavenia. Vyberte Plánovaný spúšťač a upresnite čas, v ktorom sa má úloha spustiť.

Kliknite na Dokončiť. Úloha bola vytvorená a bude spustená v stanovenom čase a dátume.

reports_schedule

Vaše naplánované správy nájdete v sekcii Správy > Naplánované správy.

Možnosť Naplánovať vám umožňuje vytvoriť nový časový plán generovania pre už existujúcu správu.

Kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti pre zobrazenie detailných informácií o zvolenom časovom pláne generovania správy.

Pre jednu správu môžete zvoliť aj viacero šablón.

Vygenerovanie plánovanej správy môžete spustiť kliknutím na možnosť Vykonať teraz.

Pre vykonanie akcií kliknite na tlačidlo Akcie. Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite Legendu ikon.