Generovanie správy

Vygenerovať správu podľa šablóny správy je možné troma spôsobmi:

1.Prejdite do ponuky Rýchle odkazy na hornom paneli a kliknite na možnosť Generovať správu. Vyberte si zo zoznamu šablónu správy a kliknite na Generovať teraz.

2.Kliknite na Správy > Kategórie a šablóny. Vyberte šablónu správy, podľa ktorej chcete vygenerovať správu. (Môžete Upraviť prednastavenú šablónu správy alebo vytvoriť novú šablónu správy s vlastnými nastaveniami. Pred vygenerovaním správy zo šablóny je potrebné šablónu najskôr uložiť.)

Možnosť Generovať teraz vám umožňuje vygenerovať a zobraziť správu v ERA Web Console, prípadne správu vygenerovať a stiahnuť (správa bude uložená na zariadení, z ktorého pristupujete na Web Console).

3.Kliknite na Správca > Úlohy pre server > Nová pre vytvorenie novej úlohy generovania správy.

Úloha bola vytvorená a je zobrazená v zozname Typy úloh. Označte túto úlohu a kliknite na možnosť Vykonať teraz v dolnej časti obrazovky. Úloha bude okamžite vykonaná.

Upravte nastavenia (podľa návodu v sekcii Generovanie správy) a kliknite na Dokončiť.