Popis operátorov

Ak nastavíte viaceré pravidlá (podmienky), musíte označiť, ktorý operátor bude kombinovať dané pravidlá. V závislosti od výsledku klientsky počítač bude alebo nebude pridaný do dynamickej skupiny, ktorá používa túto šablónu.

AND – všetky definované podmienky musia byť splnené.

Splnené, ak sú všetky podmienky hodnotené pozitívne – počítač musí splniť všetky požadované parametre.

OR – aspoň jedna podmienka musí byť splnená.

Splnené, ak jedna z podmienok je hodnotená pozitívne – počítač musí splniť aspoň jeden z požadovaných parametrov.

NAND – aspoň jedna podmienka nesmie byť splnená.

Splnené, ak jedna z podmienok nie je hodnotená pozitívne – počítač nespĺňa aspoň jeden požadovaný parameter.

NOR – žiadna podmienka nesmie byť splnená.

Splnené, ak žiadne podmienky nie sú hodnotené pozitívne – počítač nespĺňa žiadny z požadovaných parametrov.

icon_details_hoverPoznámka:

Operátory nie je možné kombinovať. Pre šablónu dynamickej skupiny možno použiť iba jeden operátor, ktorý sa vzťahuje na všetky jej podmienky.