Ako spravovať produkty spoločnosti ESET určené pre koncové zariadenia prostredníctvom nástroja ESET Remote Administrator

Správca môže cez ERA Console vykonávať rôzne úlohy s cieľom nainštalovať na klientske zariadenia bezpečnostné produkty a následne tieto klientske zariadenia kontrolovať. Na nižšie uvedených odkazoch nájdete viac informácií o jednotlivých témach.

Inštalácia ERA Agenta a bezpečnostných produktov ESET Endpoint

Na správu klientskych počítačov v sieti prostredníctvom nástroja ESET Remote Administrator je potrebné mať na každom kliente nainštalovaného ERA Agenta. ERA Agenta je možné nainštalovať na klienta spolu s bezpečnostným produktom ESET Endpoint použitím nástroja na nasadenie alebo all-in-one inštalačného balíka. Pred samotnou inštaláciou vám odporúčame do ESET Remote Administrator importovať vašu licenciu, aby bolo možné túto licenciu použiť pri nasledujúcich inštaláciách. ESET Endpoint produkt môžete nainštalovať dvomi spôsobmi:

Pokiaľ chcete nainštalovať súčasne ESET Endpoint produkt aj ERA Agenta, použite nástroj na nasadenie alebo all-in-one inštalačný balík.

Pokiaľ sú ERA Agenty na klientoch už nainštalované, použite úlohu pre klienta určenú na inštaláciu produktov ESET Endpoint.
 

Spravovanie bezpečnostných produktov ESET Endpoint cez ESET Remote Administrator

Všetky bezpečnostné produkty ESET Endpoint je možné spravovať cez ERA Web Console. Pomocou politík sa na jednotlivé zariadenia alebo skupiny zariadení aplikujú konkrétne nastavenia. Môžete napríklad vytvoriť politiku, ktorá bude blokovať prístup k určitým webovým stránkam alebo meniť rôzne iné nastavenia v produkte. Politiky je možné zlučovať, ako ukazuje tento príklad. Politiky, ktoré boli nastavené prostredníctvom nástroja ERA, nie je používateľ na klientskom zariadení schopný prepísať. Správca však môže použiť funkciu Režim prepísania, čím používateľovi dočasne umožní robiť v bezpečnostnom produkte na klientskom zariadení zmeny. Po dokončení všetkých zmien môžete vyžiadať finálnu konfiguráciu z klienta a uložiť ju ako novú politiku.

Na správu klientov je tiež možné použiť úlohy pre klienta. Úlohy pre klienta sa nasadzujú z Web Console a na kliente sú vykonávané ERA Agentom. Najčastejšie používanými úlohami pre klienty s operačným systémom Windows sú:

Aktualizovať moduly (aktualizuje aj vírusový databázu)

Spustiť manuálnu kontrolu

Spustiť vlastný príkaz

Vyžiadať konfiguráciu produktu a počítača

Správy o stave počítača a získavanie informácií z klientov do ESET Remote Administrator

Každý klientsky počítač je pripojený k ESET Remote Administrator prostredníctvom ERA Agenta. Agent zbiera všetky požadované informácie o klientskom zariadení a softvéri a odosiela ich na ERA Server. Na základe predvolených nastavení sa Agent pripája na Server každú minútu. Túto hodnotu je však možné zmeniť v politike ERA Agenta. Všetky protokoly z ESET Endpoint produktov alebo iných bezpečnostných produktov spoločnosti ESET sú zasielané na ERA Server.

Informácie o nainštalovaných produktoch ESET, ako aj o operačnom systéme a stave klienta nájdete v sekcii Správca > Počítače. Vyberte klienta a kliknite na Zobraziť podrobnosti. V časti icon_config Konfigurácia môže používateľ vyhľadať staršie konfigurácie alebo vyžiadať súčasnú konfiguráciu. V časti SysInspector môže používateľ vyžiadať protokoly (len z počítačov s operačným systémom Windows).

Prostredníctvom Web Console sa tiež dostanete k zoznamu všetkých hrozieb nájdených na klientskych zariadeniach (prejdite do sekcie Hrozby). Hrozby nájdené na jednotlivých zariadeniach je možné zobraziť po kliknutí na Správca > Počítače. Zvoľte klienta a kliknite na Zobraziť podrobnosti > Hrozby a karanténa.

Prostredníctvom vlastných správ môžete získať potrebné informácie o klientskych zariadeniach vo vašej sieti. Správy môžete vygenerovať manuálne alebo pomocou plánovanej úlohy. Prednastavené šablóny správ ponúkajú rýchly spôsob zozbieravania dôležitých dát, máte však rovnako možnosť vytvoriť si vlastné nové šablóny. Správy obsahujú súhrnné informácie napríklad o počítačoch, hrozbách, karanténe a dôležitých aktualizáciách.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Používateľ môže použiť len tie šablóny správ, pre ktoré má dostatočné povolenia. Všetky šablóny sú štandardne uložené v skupine Všetko. Správa môže obsahovať len informácie o počítačoch a udalostiach, ktoré spadajú do rozsahu povolení daného používateľa. Dokonca i v prípade zdieľania šablóny správ medzi viacerými používateľmi sa budú jednotlivým používateľom zobrazovať v správe len informácie o tých zariadeniach, ku ktorým má daný používateľ pridelené povolenia. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.