Import CSV

Odovzdať – kliknite na Vybrať súbor a vyhľadajte .csv súbor, ktorý chcete odovzdať.

Oddeľovač – oddeľovač je znak, ktorý slúži na oddeľovanie textových reťazcov. Vyberte vhodný oddeľovač (Bodkočiarka, Čiarka, Medzera alebo Tabulátor), ktorý sa zhoduje s tým, čo používa váš .csv súbor. Ak váš .csv súbor používa ako oddeľovač iný znak, označte začiarkavacie políčko Iné a zadajte príslušný znak. Ukážka dát zobrazuje obsah vášho .csv súboru, čo vám môže pomôcť identifikovať, ktorý oddeľovač je používaný na oddelenie reťazcov.

Mapovanie stĺpcov – keď je už .csv súbor odovzdaný a spracovaný, môžete namapovať jednotlivé stĺpce v naimportovanom CSV súbore k príslušným ERA stĺpcom (Názov, E-mailová adresa, Názov zariadenia, Popis atď.). Na priradenie CSV stĺpca ku konkrétnemu ERA stĺpcu použite roletové menu. Ak váš .csv súbor neobsahuje riadok hlavičky, zrušte označenie možnosti CSV hlavička. Pozrite si Ukážku tabuľky a uistite sa, že mapovanie stĺpcov je nastavené správne.

csv_columns

Ak ste úspešne namapovali všetky stĺpce a ukážka tabuľky je správna, kliknite na tlačidlo Spustiť import, čím spustíte operáciu.