Začíname s nástrojom ESET Remote Administrator Web Console

Program ESET Remote Administrator je možné konfigurovať a spravovať pomocou ERA Web Console. Po úspešnej inštalácii nástroja ESET Remote Administrator alebo nasadení virtuálneho zariadenia ERA sa môžete pripojiť na váš ERA Server pomocou ERA Web Console.

V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie a používanie ERA Web Console. Môžete vytvoriť inštalátory a nasadiť ERA Agenta, prípadne bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na klientske počítače. Po nasadení ERA Agenta môžete spravovať skupiny, vytvárať a priraďovať politiky a nastavovať oznámenia a správy. Môžete kliknúť na jednu z nasledujúcich tém a prejsť priamo do príslušnej kapitoly:

Otvorenie ERA Web Console

Používanie Sprievodcu spustením

ERA Web Console

Prehľad stavu