Počiatočná konfigurácia produktu ESET Remote Administrator > Prehľad stavu

Prehľad stavu

Prehľad stavu poskytuje informácie o štatistikách používania a všeobecnom stave vášho nástroja ESET Remote Administrator. Môže vám tiež pomôcť s počiatočnou konfiguráciou nástroja ESET Remote Administrator. Kliknite na Správca > Prehľad stavu pre zobrazenie podrobných informácií o celkovom stave nástroja ESET Remote Administrator v nasledujúcich sekciách (pre vykonanie úloh použite tlačidlá):

expand_menu_large Pomocník a podpora – tu si môžete pozrieť naše inštruktážne videá a Databázu znalostí spoločnosti ESET, a tak získať podrobnejšie informácie o nástroji ESET Remote Administrator.

expand_menu_large Používatelia – v tejto časti môžete vytvoriť rôznych používateľov a nastaviť ich povolenia pre umožnenie správy v rámci nástroja ESET Remote Administrator na rozdielnych úrovniach. Prednastavený účet správcu nástroja ERA (účet Administrator) bol vytvorený počas inštalácie. Neodporúčame používať prednastavený účet správcu nástroja ERA ako štandardný používateľský účet. Vhodnejšie je vytvoriť nový natívny používateľský účet a využívať ho ako predvolený účet v ESET Remote Administrator.

expand_menu_large Certifikáty (voliteľné) – ak chcete použiť iné certifikáty ako tie, ktoré sú prednastavené a poskytnuté nástrojom ERA, môžete pre umožnenie komunikácie s ERA Serverom vytvoriť Certifikačné autority a Partnerské certifikáty pre individuálne súčasti nástroja ESET Remote Administrator.

expand_menu_large Licencie – ESET Remote Administrator 6 využíva úplne nový Licenčný systém ESET. Vyberte metódu, ktorú chcete použiť na pridanie vašich Licencií. Tieto licencie budú použité na aktiváciu súčastí ERA a bezpečnostných produktov spoločnosti ESET na klientskych počítačoch.

expand_menu_large Počítače – v rámci pridávania klientskych počítačov, serverov a mobilných zariadení vo vašej sieti do ERA štruktúry existuje niekoľko možností. Pridať počítače a mobilné zariadenia môžete buď manuálne, alebo importovať zoznam zariadení. Môžete automaticky importovať počítače nájdené nástrojom ESET RD Sensor alebo môžete spustiť úlohu Synchronizácie statickej skupiny, prostredníctvom ktorej môžete vykonať synchronizáciu s Active Directory, LDAP, VMware atď.

expand_menu_large Agenty – existuje viacero spôsobov, ako nasadiť ERA Agenta na klientske počítače vo vašej sieti. Môžete tiež vytvoriť novú politiku pre ERA Agenta na zmenu intervalu pripojenia.

expand_menu_large Produkty – ak je ERA Agent nasadený, môžete inštalovať softvér priamo z repozitára ESET alebo môžete upresniť umiestnenie inštalačného balíka (URL alebo zdieľaný priečinok). Môžete vytvoriť novú politiku na zmenu konfigurácie bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskych počítačoch. Môžete tiež zmeniť Nastavenia servera, ak je to potrebné.

expand_menu_large SMTP Nastavenia – ESET Remote Administrator môže byť nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal na váš SMTP server, ktorý umožňuje nástroju ERA odosielať e-mailové správy, napr. oznámenia, e-maily súvisiace s registráciou mobilných zariadení, správy atď.

expand_menu_large Neplatné objekty – v tejto sekcii nájdete zoznam úloh pre klienta, úloh pre server, spúšťačov a oznámení, ktoré odkazujú na nedostupné alebo neplatné objekty. Po kliknutí na ktorékoľvek výsledkové pole sa zobrazí ponuka s vybraným zoznamom objektov.