Ďalšie nastavenia

Po dokončení počiatočnej konfigurácie odporúčame venovať pozornosť aj nižšie uvedeným možnostiam:

Vytvorenie a úprava skupín

Odporúčame rozdeliť klienty do statických a dynamických Skupín na základe rôznych kritérií. Uľahčuje to správu klientov a správca má väčší prehľad o sieti.

Vytvorenie novej politiky

Politiky sú užitočné v prípade, ak chcete nasadiť špecifickú konfiguráciu na bezpečnostné produkty spoločnosti ESET nainštalované na klientskych pracovných staniciach. Môžete sa tým vyhnúť potrebe nastaviť každý nainštalovaný bezpečnostný produkt spoločnosti ESET manuálne na každom počítači. Po vytvorení novej politiky, ktorá obsahuje vaše nastavenia, ju môžete priradiť ku skupine (statickej alebo dynamickej) pre aplikovanie vašich nastavení na všetky počítače v skupine.

Priradenie politiky ku skupine

Aby bolo možné konkrétnu politiku aplikovať, musí byť priradená k určitej skupine. Politika bude aplikovaná na počítače, ktoré patria do danej skupiny. Politika bude aplikovaná a aktualizovaná vždy, keď sa ERA Agent pripojí na ERA Server.

Nastavte si Oznámenia a vytvorte si vlastné Správy.

Odporúčame používať oznámenia a správy na sledovanie stavu klientskych počítačov vo vašej sieti. Napríklad, ak chcete byť upozornený v prípade výskytu určitej udalosti, alebo si chcete pozrieť alebo stiahnuť správu.