Otvorenie ERA Web Console

ESET Remote Administrator Web Console je hlavné používateľské rozhranie používané na komunikáciu s ERA Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET. Je to webové rozhranie, ktoré je dostupné pomocou webového prehliadača z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet.

Existuje niekoľko možností otvorenia rozhrania ERA Web Console.

Na vašom lokálnom serveri (počítači s ERA Web Console) zadajte nasledujúcu URL adresu do webového prehliadača:
https://localhost/era/

Z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet zadajte do webového prehliadača URL adresu v nasledujúcom formáte:
https://yourservername/era/
Nahraďte „yourservername“ skutočným názvom alebo IP adresou vášho webového servera.

Pre prihlásenie sa do Virtuálneho zariadenia ERA použite nasledujúcu URL adresu:
https://[IP address]/
Nahraďte „[IP address]“ IP adresou vášho virtuálneho počítača ERA. Ak si nepamätáte IP adresu, postupujte podľa kroku č. 9 v časti obsahujúcej inštrukcie nasadenia virtuálneho zariadenia.

Na vašom lokálnom serveri (počítač, na ktorom je ERA Web Console) kliknite na Štart > Všetky programy > ESET > ESET Remote Administrator > ESET Remote Administrator Web Console – otvorí sa prihlasovacie okno vo vašom predvolenom webovom prehliadači. Toto sa nevzťahuje na virtuálne zariadenie ERA.

Ak je váš lokálny server (počítač s ERA Web Console) spustený, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

fs_login_screen

icon_details_hoverPoznámka:

Ak sa vám nedarí prihlásiť sa do ERA Web Console alebo sa pri prihlasovaní zobrazí chybové hlásenie, pozrite si kapitolu Riešenie problémov – ERA Web Console.