Nová šablóna dynamickej skupiny

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Správca > Šablóny dynamických skupín.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Výraz

Podrobnejšie inštrukcie o používaní dynamických skupín vo vašej sieti nájdete aj v našich príkladoch.

admin_new_DG_template

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.