Vytvorenie all-in-one inštalátora pre ERA Agenta

Proces tvorby all-in-one inštalačného balíka (obsahujúceho ERA Agenta a bezpečnostný produkt ESET) je podobný ako Sprievodca spustením, avšak ponúka pokročilé možnosti nastavenia. Tieto možnosti zahŕňajú nastavenia Politiky pre ERA Agenta a bezpečnostné produkty ESET, Názov hostiteľa ERA Servera a Port, ako aj možnosť zvoliť Nadradenú skupinu.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre operačné systémy Microsoft Windows.

Kliknite na možnosť Nasadiť ERA Agenta v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. V okne Nasadiť agenta kliknite na Vytvoriť inštalátor pod možnosťou Vytvoriť all-in-one inštalátor (iba Windows). Otvorí sa okno Vytvoriť all-in-one inštalátor.

Vytvorenie inštalačného balíka

icon_section Produkt – rozbaľte túto sekciu a zo zoznamu dostupných produktov spoločnosti ESET vyberte požadovaný inštalačný súbor. Ak vyberiete verziu 6.3 alebo staršiu, automatická aktivácia produktu nebude fungovať. Produkt budete musieť aktivovať neskôr. Bezpečnostné produkty ESET vo verzii 6.4 a novších budú pri inštalácii aktivované automaticky.

Označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou koncového používateľa aplikácie, ak s uvedenou licenčnou dohodou súhlasíte.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak sa nezobrazujú žiadne inštalačné súbory produktu, uistite sa, že máte repozitár nastavený na AUTOSELECT. Podrobnosti nájdete v Nastaveniach servera v časti Pokročilé nastavenia.

1.Jazyk – vyberte jazyk inštalátora zo zoznamu podporovaných jazykov.

2.Licencia (voliteľné) – túto možnosť použite na pridanie licencie pomocou jednej z metód popísaných v časti Licencie. Ak už máte existujúce licencie v Správe licencií, jednoducho vyberte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie. Ak nevyberiete licenciu, môžete vytvoriť inštalátor bez nej a aktivovať produkt neskôr.

icon_section Certifikát – partnerský certifikát a certifikačná autorita ERA sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol automaticky zvolený, kliknite na ERA Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a odovzdajte certifikačný súbor .pfx. Viac informácií nájdete v časti ERA a vlastné certifikáty.

V prípade potreby zadajte vašu Prístupovú frázu certifikátu. Je potrebné ju zadať napríklad vtedy, ak ste prístupovú frázu špecifikovali počas inštalácie ERA alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupovú frázu certifikátu je možné extrahovať, pretože je vložená v súbore .exe.

icon_section Pokročilé – táto sekcia vám umožňuje upraviť all-in-one balík inštalátora podľa vlastných potrieb:

3.V prípade potreby môžete zmeniť Názov inštalačného balíka a zadať preň Popis.

4.Nadradená skupina (voliteľná)vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Ak chcete vytvoriť novú nadradenú statickú skupinu, kliknite na tlačidlo Nová statická skupina a použite sprievodcu. Novovytvorená skupina bude automaticky zvolená.

5.Nástroj ESET AV Remover vám pomôže odinštalovať alebo úplne odstrániť iné antivírusové programy. Ak chcete tento nástroj použiť, označte príslušné začiarkavacie políčko.

6.Počiatočná konfigurácia inštalátora – môžete si vybrať z dvoch typov konfigurácie:

Nekonfigurovať – budú aplikované iba politiky, ktoré sú zlúčené do nadradenej statickej skupiny.

Vybrať konfiguráciu zo zoznamu politík – túto možnosť použite, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ERA Agenta a/alebo bezpečnostný produkt ESET. Kliknite na Vybrať a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z preddefinovaných politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúcu politiku. Ak potom znova skúsite vybrať politiku, v zozname už bude zobrazená vaša nová politika.

7.V prípade potreby môžete špecifikovať Názov hostiteľa ERA Servera a číslo Portu. V opačnom prípade predvolené hodnoty nemeňte.

8.Kliknite na Vytvoriť balík. Súbory all-in-one inštalačného balíka budú vygenerované pre 32-bitové a 64-bitové operačné systémy. Kliknite na požadovanú verziu a začne sa sťahovanie. Po dokončení sťahovania budete vyzvaný na výber umiestnenia, kde bude súbor uložený (napr. ERA_Installer_x32_en_US.exe alebo ERA_Installer_x64_en_US.exe). Kliknite na Uložiť súbor.

9.Spustite súbor all-in-one inštalačného balíka na klientskom počítači. Podrobné inštrukcie týkajúce sa sprievodcu inštaláciou balíka nájdete v tejto príručke.