Vytvorenie politiky na úpravu intervalu pripojenia ERA Agenta

V nasledujúcom príklade si ukážeme, ako vytvoriť politiku pre ERA Agenta a upraviť jeho interval pripojenia na ERA Server. Odporúčame vykonať tieto kroky pred samotným testovaním hromadného nasadenia ERA Agenta vo vašom prostredí.

Vytvorte novú statickú skupinu. Pridajte novú politiku kliknutím na Správca > Politiky. Kliknite na Politiky v spodnej časti a kliknite na možnosť Nová...

admin_policies_new_wizard

icon_section Základné

Zadajte Názov pre novú politiku (napr. „Interval pripojenia ERA Agenta“). Pole Popis je voliteľné.

icon_section Nastavenia

Z roletového menu Produkt vyberte ESET Remote Administrator Agent.

admin_policies_wizard2

icon_section Pripojenie

V zozname na ľavej strane vyberte kategóriu. Na pravej strane upravte požadované nastavenia. Každé nastavenie je pravidlo, pre ktoré môžete určiť príznak. Kliknite na položku Zmeniť interval.

admin_policies_wizard4

V poli Pravidelný interval zmeňte hodnotu na vami preferovaný časový interval (odporúčame 60 sekúnd) a kliknite na Uložiť.

admin_policies_wizard3

icon_section Priradiť

Zvoľte klientov (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované klientske zariadenia a kliknite na OK.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.