Nasadenie ERA Agenta prostredníctvom SCCM

Pre nasadenie ERA Agenta na klientske počítače prostredníctvom SCCM postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Stiahnite si inštalátor ERA Agenta v podobe súboru .msi z webovej stránky spoločnosti ESET.

Kliknite na možnosť Nasadiť ERA Agenta... v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. Zobrazí sa kontextové okno, kde budete mať možnosť Pre nasadenie použiť GPO alebo SCCM. Kliknite na možnosť Vytvoriť skript a otvorí sa konfigurácia.

icon_section Certifikát – partnerský certifikát a certifikačná autorita ERA sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol automaticky zvolený, kliknite na popis pre ERA Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého vyberte certifikát, ktorý chcete používať. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a odovzdajte certifikačný súbor .pfx. Viac informácií nájdete v časti ERA a vlastné certifikáty.

V prípade potreby zadajte Prístupovú frázu certifikátu. Je potrebné ju zadať napríklad vtedy, ak ste prístupovú frázu špecifikovali počas inštalácie ERA alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

icon_section Konfigurácia – v tejto časti môžete upraviť all-in-one balík inštalátora:

1.Počiatočná konfigurácia inštalátora – môžete si vybrať z dvoch typov konfigurácie:

oNekonfigurovať – budú aplikované iba politiky, ktoré sú zlúčené s nadradenou statickou skupinou.

oVybrať konfiguráciu zo zoznamu politík – túto možnosť použite, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ERA Agenta. Kliknite na Vybrať a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z preddefinovaných politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúcu politiku. Ak potom znova skúsite vybrať politiku, v zozname už bude zobrazená vaša nová politika.

2.Inév prípade potreby môžete špecifikovať Názov hostiteľa ERA Servera a číslo Portu. V opačnom prípade predvolené hodnoty nemeňte.

3.Nadradená skupina (voliteľná) – môžete buď vybrať existujúcu statickú skupinu, alebo vytvoriť novú. Kliknite na Vybrať a vyberte nadradenú statickú skupinu pre klientsky počítač, na ktorom použijete all-in-one balík inštalátora. Ak chcete vytvoriť novú nadradenú statickú skupinu, kliknite na tlačidlo Nová statická skupina a použite sprievodcu. Novovytvorená skupina bude automaticky zvolená.

4.Vyberte možnosť Vytvoriť balík. Otvorí sa kontextové okno so súborom install_config.ini. Kliknite na Uložiť súbor.

5.Umiestnite .msi súbory inštalátora ERA Agenta a súbor install_config.ini do zdieľaného priečinka.

folder_agent_deploy_sccm

validation-status-icon-warning Dôležité:

Klientske počítače budú potrebovať prístup k tomuto zdieľanému priečinku s oprávneniami čítania/zapisovania.

fs_agent_deploy_config08

1. Otvorte SCCM (System Center Configuration Manager) konzolu a kliknite na Software Library. V sekcii Application Management kliknite pravým tlačidlom myši na Applications a vyberte možnosť Create Application. Ďalej zvoľte možnosť Windows Installer (*.msi file).

fs_agent_deploy_sccm

2.Upresnite všetky požadované podrobnosti o aplikácii a kliknite na tlačidlo Next.

fs_agent_deploy_sccm02

3.Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu ESET Remote Administrator Agent, kliknite na kartu Deployment Types, zvoľte jedinú dostupnú inštaláciu a potom kliknite na tlačidlo Edit.

fs_agent_deploy_sccm04

4. Kliknite na kartu Requirements a potom na tlačidlo Add. Zvoľte možnosť Operating system z roletového menu Condition, ďalej zvoľte možnosť One of z roletového menu Operator a nakoniec upresnite zoznam operačných systémov, na ktoré budete inštalovať, pomocou príslušných začiarkavacích políčok. Po dokončení tohto kroku kliknite na tlačidlo OK a následne kliknite na OK znova pre zatvorenie všetkých okien a uloženie zmien.

fs_agent_deploy_sccm06

fs_agent_deploy_sccm07

5. V „System Center Software Library“ kliknite pravým tlačidlom myši na vašu novú aplikáciu a v kontextovom menu zvoľte možnosť Distribute Content. Postupujte podľa inštrukcií v nástroji Deploy Software Wizard (sprievodca inštaláciou softvéru) pre dokončenie nasadenia aplikácie.

fs_agent_deploy_sccm08

fs_agent_deploy_sccm09

fs_agent_deploy_sccm10

6. Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu a zvoľte možnosť Deploy. Postupujte podľa inštrukcií v sprievodcovi a vyberte ciele, na ktoré chcete ERA Agenta nasadiť.

fs_agent_deploy_sccm11

fs_agent_deploy_sccm12

fs_agent_deploy_sccm13

fs_agent_deploy_sccm14

fs_agent_deploy_sccm15

fs_agent_deploy_sccm16

fs_agent_deploy_sccm17

fs_agent_deploy_sccm18