Nasadenie ERA Agenta pomocou GPO a SCCM

Okrem lokálneho nasadenia a vzdialeného nasadenia pomocou úlohy pre server môžete použiť aj nástroje na správu, ako napr. Group Policy Object (GPO), Software Center Configuration Manager (SCCM), Symantec Altiris alebo Puppet.

Kliknite na príslušný odkaz nižšie pre zobrazenie postupu pre dve populárne metódy nasadenia ERA Agenta:

1.Postup nasadenia ERA Agenta pomocou GPO

2.Postup nasadenia ERA Agenta pomocou SCCM