Riešenie problémov – pripojenie ERA Agenta

Ak sa počítač nepripája na ERA Server, odporúčame riešiť problémy s ERA Agentom lokálne na klientskom počítači.

Štandardne sa ERA Agent synchronizuje s ERA Serverom každých 20 minút. Toto nastavenie môžete zmeniť vytvorením novej politiky na úpravu intervalu pripojenia ERA Agenta.

Skontrolujte najnovší protokol ERA Agenta. Súbor sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

OS X

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

icon_details_hoverPoznámka:

Pre povolenie úplného zapisovania do protokolov vytvorte prázdny súbor s názvom traceAll bez prípony v rovnakom priečinku ako trace.log a reštartujte službu ESET Remote Administrator Server. Táto možnosť aktivuje úplné zapisovanie do protokolu trace.log.

last-error.html – protokol (tabuľka) zobrazujúci posledný chybový kód zaznamenaný počas toho, ako je ERA Agent spustený.

software-install.log – textový protokol poslednej vzdialenej inštalácie vykonanej pomocou ERA Agenta.

status.html – tabuľka zobrazujúca aktuálny stav komunikácie (synchronizácie) medzi ERA Agentom a ERA Serverom.

trace.log – podrobná správa o celkovej aktivite ERA Agenta vrátane chýb, ktoré boli zaznamenané.

Medzi najčastejšie chyby, ktoré môžu brániť komunikácii ERA Agenta s ERA Serverom sú:

Vaša sieť nie je nastavená správne. Uistite sa, že počítač, na ktorom je nainštalovaný ERA Server, môže komunikovať s pracovnými stanicami, ktoré majú nainštalované ERA Agenta.

Pre váš ERA server nie je nastavený port 2222.

DNS nepracuje správne alebo sú porty blokované firewallom. Pozrite si náš zoznam portov používaných nástrojom ESET Remote Administrator alebo si prečítajte náš článok Databázy znalostí: Ktoré porty a adresy treba povoliť, ak používam firewall od iného výrobcu?

Je použitý chybne vygenerovaný certifikát obsahujúci nesprávne alebo neúplné údaje, ktoré nezodpovedajú verejnému kľúču certifikačnej autority ERA Servera. Pre vyriešenie tohto problému vytvorte nový certifikát ERA Agenta.