Pridanie klientskeho počítača do štruktúry ERA

Predtým, ako začnete spravovať klientske počítače vo vašej sieti, musíte ich pridať do nástroja ESET Remote Administrator. Pre pridanie počítačov do ERA použite jednu z nasledujúcich metód:

Synchronizácia s Active Directory

Použite nástroja RD Sensor

Manuálne pridanie nových zariadení

Lokálna inštalácia ERA Agenta