Počiatočná konfigurácia produktu ESET Remote Administrator

Predtým, ako začnete spravovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, musíte najprv vykonať počiatočnú konfiguráciu. Odporúčame vám použiť Prehľad stavu a postupovať podľa príslušných krokov od hora smerom nadol, obzvlášť v prípade, ak ste preskočili Sprievodcu spustením.

Prehľad stavu náležite vysvetľuje každú sekciu, avšak v prípade potreby si môžete pre podrobnejšie informácie prečítať aj nasledujúce kapitoly.