Často kladené otázky

Otázka: Vo verzii 5 bola funkcia Custom Client Info. Táto funkcia je užitočná pre MSP na zistenie, ktorý klient patrí ku ktorému zákazníkovi. Je táto funkcia dostupná aj vo verzii 6?

Odpoveď: Dynamické skupiny, ktoré sú mierne odlišné (sú hodnotené na úrovni agenta), nedovoľujú vytváranie vlastných parametrov. Avšak môžete vygenerovať správu pre zobrazenie vlastných klientskych dát.

Otázka: Ako vyriešim chybové hlásenie „Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom Nepripojený“?

Odpoveď: Uistite sa, že služba ERA Server (prípadne MS SQL Server) je spustená. Ak nie, spustite ju. Ak je spustená, reštartujte túto službu, obnovte stránku ERA Web Console a skúste sa znova prihlásiť. Viac informácií nájdete v kapitole Riešenie problémov– ERA Web Console.

Otázka: Na čo slúži skupina Stratené a nájdené?

Odpoveď: Počítače, ktoré sa pripájajú na ERA Server, ale nie sú zaradené v žiadnej inej statickej skupine, sú automaticky zobrazené v skupine Stratené a nájdené. S touto skupinou a počítačmi v nej môžete pracovať tak, ako s ktoroukoľvek inou statickou skupinou. Túto skupinu je možné premenovať alebo presunúť do inej skupiny, avšak nie je možné ju odstrániť.

Otázka: Ako vytvorím dvojitý aktualizačný profil?

Odpoveď: Podrobné inštrukcie nájdete v našom článku Databázy znalostí.

Otázka: Ako obnovím informácie na konkrétnej stránke alebo v sekcii bez toho, aby som obnovil celé okno/kartu prehliadača?

Odpoveď: Kliknite na možnosť Obnoviť v kontextovom menu v pravom hornom rohu danej sekcie stránky.

Otázka: Ako spustiť tichú inštaláciu ERA Agenta?

Odpoveď: Môžete použiť GPO ako spúšťací skript. Momentálne nie je možné z Web Console vykonávať tichú inštaláciu.

Otázka: RD Sensor nedetegoval všetky klientske zariadenia v sieti.

Odpoveď: RD Sensor načúva v sieti pasívne. Ak počítač nekomunikuje, nemôže byť zachytený pomocou nástroja RD Sensor. Skontrolujte nastavenia DNS a uistite sa, že nenastala chyba v DNS lookup, ktorá by bránila komunikácii.

Otázka: Ako vynulujem počet aktívnych hrozieb zobrazených v ERA po vykonaní liečenia hrozieb?

Odpoveď: Pre vynulovanie počtu aktívnych hrozieb treba cez ERA na cieľovom počítači spustiť hĺbkovú kontrolu. Ak ste liečenie hrozby vykonali manuálne, môžete výstrahu aktívnej hrozby potlačiť.

Otázka: Je možné pre interval pripojenia ERA Agenta k ERA Serveru použiť CRON výraz?

Odpoveď: Áno, parameter P_REPLICATION_INTERVAL prijíma hodnoty zadefinované prostredníctvom CRON výrazu.

Štandardný výraz „R R/20 * * * ? *“ znamená pripájanie v náhodnej sekunde (R=0-60) každých 20 minút (napríklad 3, 23, 43 alebo 17,37,57). Použitie náhodných hodnôt zabezpečí vyvažovanie záťaže, keďže sa každý Agent bude pripájať na server v rozdielnom čase. Ak je použitý presný CRON výraz, napríklad „0 * * * * ? *“, všetky Agenty s týmto nastavením sa budú na server pripájať v rovnakom čase (každú minútu v čase :00), čo môže spôsobiť vyťaženie siete a serveru v danom čase. Viac informácií nájdete v kapitole CRON výraz.

Otázka: Ako vytvorím novú dynamickú skupinu pre automatické nasadenie?

Odpoveď: Podrobné inštrukcie nájdete v našom článku Databázy znalostí.

Otázka: Aký je požadovaný formát súboru pre importovanie zoznamu počítačov do ERA?

Odpoveď: Súbor musí obsahovať riadky v následujúcej podobe:

All\Group1\GroupN\Computer1
All\Group1\GroupM\ComputerX
All (Všetko) je požadovaný názov koreňovej skupiny.

Otázka: Ktoré certifikáty tretích strán môžu byť použité na podpísanie ERA certifikátov?

Odpoveď: Na podpísanie ERA certifikátov možno použiť len certifikačné autority (alebo sprostredkujúce certifikačné autority) s kľúčovým príznakom ‚keyCertSign‘ a obmedzením ‚keyUsage‘. To znamená, že s nimi možno podpísať iné certifikáty.

Otázka: Ako vynulujem heslo správcu pre ERA Web Console (heslo zadané pri počiatočnom nastavení na operačnom systéme Windows)?

Odpoveď: Zmena tohto hesla je možná pri opätovnom spustení inštalátora a zvolení možnosti Opraviť. Môže byť vyžadované aj heslo k ERA databáze, ak ste nepoužili Windows Authentication pri vytvorení databázy.

icon_details_hoverPoznámka:

Pri vykonávaní opráv je potrebné zvýšiť pozornosť, pretože niektoré opravy môžu viesť k vymazaniu uložených údajov.

Otázka: Ako vynulujem heslo správcu pre ERA Web Console (heslo zadané pri počiatočnom nastavení na operačnom systéme Linux)?

Odpoveď: Ak je v ERA ďalší používateľský účet s dostatočnými oprávneniami, mali by ste byť schopný cez tento účet vynulovať a znovu nastaviť heslo správcovského účtu. Ak je správcovský účet jediným účtom v systéme (ako je to po inštalácii), heslo nie je možné vynulovať.

Budete musieť preinštalovať ERA, vyhľadať v databáze záznam pre účet správcu a upraviť tento záznam. Vo všeobecnosti je najvhodnejšie zálohovať si prihlasovacie údaje k správcovskému účtu „Administrator“ na bezpečnom mieste a vytvoriť si v ERA ďalšie účty s oprávneniami správcu. Správcovský účet „Administrator“ by mal byť používaný výhradne na vytvorenie a správu ďalších používateľských účtov pre individuálnych správcov.

Otázka: Ako postupovať v prípade, že nástroj RD Sensor nedeteguje žiadne zariadenia v sieti?

Odpoveď: Ak je váš operačný systém zachytený ako sieťové zariadenie, nástroj RD Sensor ho nenahlási do ERA ako počítač. Sieťové zariadenia (tlačiareň, router) sú odfiltrované. Nástroj RD Sensor bol kompilovaný s knižnicou libpcap vo verzii 1.3.0. Uistite sa, že je táto verzia nainštalovaná na vašom počítači. Ak je RD Sensor nainštalovaný na virtuálnom počítači, je nutné sieťový adaptér nastaviť do režimu Bridged. Ak sú tieto požiadavky splnené a chyba pretrváva, spustite nástroj nmap na detegovanie operačných systémov (http://nmap.org/book/osdetect-usage.html), aby ste zistili, či je možné detegovať operačný systém na vašom počítači.

Otázka: Prečo sa v sekcii Šablóny dynamických skupín nezobrazujú žiadne položky?

Odpoveď: Daný používateľ pravdepodobne nemá pridelené príslušné povolenia. Používatelia môžu šablóny vidieť len v prípade, že sú zahrnuté v statickej skupine, v ktorej má používateľ pridelené povolenia aspoň na čítanie pre Šablóny dynamických skupín.

Otázka: Prečo sa v sekcii Riadiaci panel nezobrazujú žiadne informácie?

Odpoveď: Daný používateľ pravdepodobne nemá pridelené príslušné povolenia. Používateľovi sa informácie v sekcii Riadiaci panel zobrazia len za predpokladu, že mu boli pridelené povolenia na prístup k Počítačom a k Riadiacemu panelu. Pozrite si tento príklad vytvorenia a pridelenia sady povolení.