Registrácia zariadení iOS

icon_details_hoverPoznámka:

Ak registrujete iOS zariadenia prostredníctvom programu DEP (Device Enrollment Program) spoločnosti Apple, prejdite na túto kapitolu.

1.Na zariadení ťuknite na registračný URL odkaz (vrátane čísla portu) alebo ho manuálne zadajte do prehliadača (napr. https://eramdm:9980/<token>). Môžete tiež použiť uvedený QR kód.

2.Pre pokračovanie ťuknite na Inštalovať na obrazovke Inštalovať profil v rámci MDM registrácie.

mdm_ios_enrollment02

3.Ťuknite na Dôverovať, čím umožníte inštaláciu nového profilu.

mdm_ios_enrollment_trust

4.Po nainštalovaní nového profilu sa zobrazí informácia, že profil nie je podpísaný. Ide však o štandardné správanie v prípade MDM registrácie. Profil je v skutočnosti podpísaný certifikátom, lenže iOS zariadenie tento certifikát zatiaľ nedokáže rozpoznať.

mdm_ios_enrollment04

5.Tento profil vám umožní nastaviť zariadenia, ako aj bezpečnostné politiky pre používateľov a skupiny.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Odstránením tohto registračného profilu sa vymažú všetky firemné nastavenia (pošta, kalendár, kontakty atď.) a iOS mobilné zariadenie nebude spravované. Ak používateľ odstráni registračný profil, ERA túto skutočnosť nezistí a stav zariadenia sa zmení na validation-status-icon-warning. Po 14 dňoch, počas ktorých sa zariadenie nebude pripájať k ERA, sa stav zariadenia zmení na validation-status-icon-error. Nebude poskytnutá žiadna ďalšia indícia, že registračný profil bol odstránený.

mdm_ios_enrollment07