Úprava šablóny správy

Táto časť popisuje úpravu už existujúcej šablóny správy (pre viac informácii o vytvorení novej šablóny správy kliknite sem).

Kliknite na prázdne pole v novom riadiacom paneli. Zobrazí sa okno Pridať správu. Vyberte Nainštalované aplikácie a kliknite na Upraviť šablónu.

work_edit_report_template

icon_section Základné

Upravte Základné informácie o šablóne. Skontrolujte alebo zmeňte Názov, Popis a Kategóriu. Tieto údaje sú vyplnené automaticky na základe zvoleného typu Správy.

icon_section Graf

V sekcii Graf vyberte typ Správy. V tomto príklade ponecháme možnosť Zobraziť tabuľku nezaškrtnutú a vyberieme možnosť Zobraziť graf.

edit_report_chart

icon_details_hoverPoznámka:

Zvolený typ grafu bude zobrazený v sekcii Ukážka. Vďaka tomu môžete okamžite vidieť, ako bude správa vyzerať.

Možnosť Graf vám ponúka niekoľko nastavení. Pre čo najlepší prehľad môžete vybrať možnosť Skladaný čiarový graf. Tento graf použite v prípade, ak potrebujete analyzovať údaje s rozdielnymi mernými jednotkami.

V rámci voliteľných údajov môžete zadať názvy pre osi X a Y na účely zjednodušenia čítania grafu.

icon_section Údaje

edit_report_data

V sekcii Údaje sa zadávajú údaje pre osi grafu X a Y. Po kliknutí na symbol icon_portlet_expand sa otvorí okno s možnosťami. Možnosti dostupné pre os Y vždy závisia od možností vybraných pre os X a naopak, pretože graf zobrazuje ich vzájomný vzťah a údaje musia byť kompatibilné.

Pre os X vyberte Počítač > Názov počítača, aby bolo možné zistiť, z ktorých počítačov prichádza spam. Formát sa nastaví na Počítač > Názov počítača. Farbu a ikony nastavuje správca.

Pre os Y vyberte Inštalovaný softvér > Veľkosť v MB, aby bolo možné zistiť úplný počet spamových správ. Formát sa nastaví na Inštalovaný softvér > Veľkosť v MB. Farbu a ikony nastavuje správca.

icon_section Zoradenie

edit_report_sorting

Na definovanie vzťahu medzi vybranými údajmi použite možnosť Pridať zoradenie. Vyberte počiatočné informácie a metódu zoradenia, a to buď Vzostupne, alebo Zostupne. Je tiež možné zoradiť údaje pomocou oboch možností.

icon_section Filter

edit_report_filter

Zobrazené možnosti závisia od nastavení pre osi grafu X a Y. Vyberte možnosť a matematickú funkciu na určenie spôsobu filtrovania údajov. V tomto príklade sme zvolili Inštalovaný softvér a Názov aplikácie > sa rovná > ESS a Inštalovaný softvér. Veľkosť v MB > je väčšia ako > 50.

icon_section Súhrn

edit_report_sum

V sekcii Súhrn skontrolujte vybrané nastavenia a údaje. Ak je všetko v poriadku, kliknite na Dokončiť pre vytvorenie Šablóny správy.